ACTUEEL | Meditaties

mei 2018 - Gaven uit de hemel

Christus heeft ons allemaal een geschenk gegeven dat bij ons past. Zo goed is hij voor ons. Daarom staat er in de heilige boeken over Christus: «Toen hij omhoog ging naar de hemel, nam hij de kwade machten met zich mee als gevangenen. En hij gaf geschenken aan de mensen.» (Efeze 4: 7-8)

Tijdens onze laatste vakantie bezochten wij de Amerikaanse Oorlogsbegraafplaats in Margraten. Ik was er al een aantal keren eerder geweest en iedere keer vallen je weer andere dingen op. Deze keer werd ik er bij bepaald dat er zoveel leden van bomber squadrons lagen begraven. Dat voelt voor mij persoonlijk nogal dubbel, want uit een dergelijk vliegtuig valt veel vernietigends naar beneden. Je weet dat het soms niet anders kan, dat bommen vooral bedoeld zijn om wapenfabrieken en installaties van de vijand onbruikbaar te maken. Tegelijk weet je ook dat er nogal eens een bom verkeerd valt en in de Tweede Wereldoorlog ook talloze woonhuizen erdoor in brand werden gezet. En dan denk je tegelijk ook aan de mensen die erin woonden. Niet dat ik niet dankbaar ben voor het offer dat deze soldaten gebracht hebben. Dat staat buiten kijf. En soms moest de druk op de vijand ook enorm opgevoerd worden om deze tot capitulatie te dwingen. Ook daar hebben deze eenheden aan bijgedragen. Ik sta dan ook met eerbied even bij het graf van zo'n Amerikaanse soldaat stil.

De bovengenoemde vliegende forten hebben ook andere dingen vervoerd. Niet alleen bommen, maar ook wapens. Om ervoor te zorgen dat de verzetsgroepen ook middelen in handen kregen om de weg naar bevrijding te banen. En natuurlijk later ook verschillende soorten levensmiddelen: brood, biscuits en chocola. Wapens en voedsel dus uit de hemel om aan te sterken en actief naar de bevrijding toe te leven. Hier moest ik aan denken bij het lezen van Efeze 4. De apostel Paulus schrijft in dat hoofdstuk dat gelovigen op aarde van hun Heer allemaal een geschenk krijgen. Veel uitleggers zien een parallel met datgene wat koning David deed toen hij de ark van God, die door de Filistijnen was buitgemaakt, weer terugbracht in Jeruzalem. Daar naartoe is een tocht omhoog. Een tocht waarover je kunt lezen in 2 Samuël 6. Een tocht die bezongen wordt in Psalm 68: 19. Daarin wordt gesproken over gevangenen die worden meegevoerd. De uitleggers gaan daar twee verschillende kanten mee op. Enerzijds denken ze aan vijanden die op zo'n triomftocht door de overwinnaar worden meegesleept. Voor die uitleg heeft de Bijbel in Gewone Taal (zie boven) gekozen.
Toch is ook een andere uitleg mogelijk. Het kan ook zijn dat Christus, mensen die eerst tegenstander van Hem waren, door het geloof heeft overwonnen en zo tot zijn gevangene heeft gemaakt. Dat is nog niet zo'n vreemde uitleg als je denkt aan Paulus zelf die zich in Efeze 4: 1 'een gevangene in de Heere' noemt (HSV). Christus heeft hem overwonnen en neemt hem nu mee, achter zich aan, op zijn zegetocht.

Als David in de hooggelegen stad is aangekomen, de ark in de daarvoor bestemde tent heeft geplaatst en tevens brand- en dankoffers heeft gebracht, zegent hij het volk en deelt hij gaven uit. Iedereen krijgt van de koning één broodkoek, één klomp dadels en één rozijnenkoek. Paulus beschrijft eenzelfde beweging. Hij schrijft niet over David maar over Jezus. Die maakt ook een zegetocht omhoog. Hij vaart namelijk ten hemel. En als hij Boven is, dan deelt Hij, net als degene die naar Hem vooruitwijst, gaven uit. Deze keer geen koeken of dadels. Nee, het zijn gaven van de Geest, bedoeld om toe te leven naar de definitieve Bevrijding en daar hier en nu, in deze wereld, al vorm en inhoud aan te geven, ieder met een specifieke gave op zijn of haar plekje. Een soort geestelijke wapen- en voedsel dropping dus. Wat is onze Koning Boven toch goed! We vieren binnenkort dat Hij ten hemel is gevaren en tien dagen daarna dat Hij van bovenaf de Heilige Geest, met al zijn gaven, heeft uitgestort. Ik wens u een goede viering van Hemelvaartsdag en Pinksteren. En stiekem bid ik of we allemaal door deze Overwinnaar gevangengenomen mogen worden!

Gods wagens, boven 't luchtig zwerk
zijn tien- en tienmaal duizend sterk,
verdubbeld in getalen!
Bij hen is Zijne Majesteit
een Sinaï in heiligheid,
omringd van bliksemstralen.
Gij voert ten hemel op, vol eer;
De kerker werd Uw buit, o HEER'!
Gij zaagt Uw strijd bekronen
met gaven, tot der mensen troost,
opdat zelfs 't wederhorig kroost
altijd bij U zou wonen.

(Psalm 68: 9 OB)

Ds. B.F. Bakelaar

Meer meditaties

MeiGaven uit de hemel
AprilEen erfenis ligt op je te wachten!
MaartSchipbreuk
FebruariHij voor mij
JanuariMicha was nog niet uitgesproken
 
Inloggen
© 2001-2019 Kerkaandelek.nl
Kerkaandelek.nl RSS feeds