Beveel gerust uw wegen Beveel gerust uw wegen
Wentel uw weg op den HEERE,
en vertrouw op Hem;
Hij zal het maken.
(Psalm 37: 5)

Tijdens de Oudejaarsdienst zongen we, in antwoord op de Geloofsbelijdenis, het bekende lied 'Beveel gerust uw wegen', dat zowel in de bundel Weerklank (501) als in het Nieuwe Liedboek (904) is opgenomen, al zijn er onderling wel tekstverschillen. Het lied begint met de oproep om de wegen van ons leven bij God te brengen, bij Hem aan te bevelen. Dan ben je niet langer alleen met de angst en de onrust die er in de praktijk van ons leven vaak wel zijn. Het is dan ook niet voor niets dat dit oorspronkelijk Duitse lied, in het Evangelisches Gesangbuch het eerste lied is in de rubriek 'Angst und Vertrauen'. Omdat de samenstellers heus wel wisten dat wij mensen juist vaak zo vol zitten daarmee, met angst, en dat we daarom, van begin af aan, vertrouwen broodnodig hebben.

De dichter van het lied is Paul Gerhardt. Hij leefde in de 17e eeuw, en van hem zijn meerdere liederen in ons bekende liedboeken opgenomen, bijvoorbeeld ook het bekende 'O hoofd vol bloed en wonden'. En hoewel ik onlangs in mijn dagblad las dat dichters van kerkliederen vaak geen oorspronkelijke dichters zijn, vind ik 'Beveel gerust uw wegen' toch een echt kunstwerk. Het origineel bestaat uit 12 coupletten, in de vorm van een zogenaamd acrostichon. U kent dat wel van het Wilhelmus: als je de eerste letters van ieder couplet achter elkaar zet, krijg je de naam Willem van Nazzov. Bij dit lied gaat het niet om de eerste letters, maar om de eerste woorden van ieder couplet. In het Duitse origineel levert het de volgende zin op: 'Befiehl dem Herren Dein Weg, und hoff auf Ihn, Er wird's wohl machen'. Als je dat vertaalt, krijg je de woorden van Psalm 37: 5, die hierboven zijn afgedrukt in de Statenvertaling. Bemoedigende woorden, die u misschien wel hebt meegekregen toen u belijdenis deed, of getrouwd bent.
De Statenvertaling spreekt niet over 'bevelen', maar  over 'wentelen'. Dat komt omdat er in het Hebreeuws een werkwoord staat dat 'rollen' betekent. Ik wil niet oneerbiedig zijn, maar om duidelijk te maken waar het om gaat: iedereen heeft vast wel eens een keer gebowld. Zoals je de bowlingballen naar de kegels toerolt, zo mag je de dingen van je leven, in je gebed, naar God toe rollen: "Alstublieft HEERE God, dit en dat is op mijn weg gekomen. Ik weet niet goed hoe ik nu verder moet. Geeft U uitkomst!". Je weg op de HEERE wentelen betekent alles van Hem verwachten. Het in zijn handen geven en verwachten dat Hij dan een weg voor je zal banen. 'Hij zal het maken' zegt de Psalm. Dat betekent: dat Hij alles zal volbrengen wat nodig is. Hij zal zorgen dat het goedkomt, met je weg en met je leven. En bij 'volbrengen' denken we dan natuurlijk aan het werk van de Here Jezus, die op Golgotha alles heeft volbracht wat voor een mens nodig is om voor eeuwig gered te kunnen worden.

Een kunstig lied, dat 'beveel gerust uw wegen'. Het is een oproep, een uitnodiging, om een wentelaar, een roller te blijven of te worden, om de dingen die dit jaar op je af komen vooral niet alleen aan te gaan pakken, maar ze in het gebed bij God te brengen. "Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan!"
 
Ds. B.F. (Bas) Bakelaar
februari 2023
terug