Op welk dier lijkt u? Op welk dier lijkt u?
de mieren zijn een volk zonder kracht, maar in de zomer bereiden ze hun voedsel, klipdassen zijn een volk zonder macht, maar ze bouwen hun huis in de rots 
(Spreuken 30: 25-26)
lees meer »
 
Een onverwachte wending Een onverwachte wending
Het gebeurde in het zevenendertigste jaar van de ballingschap van Jojachin, de koning van Juda, in de twaalfde maand, op de zevenentwintigste van de maand, dat Evil-Merodach, de koning van Babel, in het jaar dat hij koning werd, Jojachin, de koning van Juda, gratie verleende en hem uit de gevangenis haalde.
(2 Koningen 25: 27)
lees meer »
 
Welke naam heeft je voorkeur? Welke naam heeft je voorkeur?
Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd.
(Handelingen 11: 26b)
lees meer »
 
Weer op peil? Weer op peil?
Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten, en de regen uit de hemel werd gestopt.
(Genesis 8: 2)
lees meer »
 
Dankbaar voor de koning Dankbaar voor de koning
Zing voor God, zing een lied, zing voor onze koning, zing hem een lied:
God is koning van heel de aarde. Zing een feestelijk lied.
(Psalm 47: 7-8)
lees meer »
 
In plaats van engelen In plaats van engelen
En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: Waarom zoekt u de Levende bij de doden?
(Lukas 24: 5)
lees meer »
 
Onafhankelijke blijdschap Onafhankelijke blijdschap
Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel.
(Lukas 10: 20)
lees meer »
 
Onze hulp Onze hulp
Onze hulp is in de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
(Psalm 124: 8)
lees meer »
 
Mijn treden in Uw spoor Mijn treden in Uw spoor
mijn voeten volgden uw spoor,
mijn stappen wankelden niet. 
(Psalm 17: 5)
lees meer »
 
Peinzen en prevelen Peinzen en prevelen
Liggend op mijn bed denk ik aan u, wakend in de nacht prevel ik uw naam.
(Psalm 63: 7)
lees meer »
 
Belijdenis in een dubieuze bed & breakfast Belijdenis in een dubieuze bed & breakfast
'Ik weet', zei ze tegen hen…
(Jozua 2: 9a)
lees meer »
 
Belijdenis in een dubieuze bed & breakfast Belijdenis in een dubieuze bed & breakfast
'Ik weet', zei ze tegen hen…
(Jozua 2: 9a)
lees meer »
 
Elkaar bemoedigen Elkaar bemoedigen
Toen Paulus hen zag, dankte hij God en vatte hij moed.
(Handelingen 28: 15b)
lees meer »
 
De dijk van God De dijk van God
Want U bent voor de geringe een vesting geweest, een vesting voor de arme in zijn nood, een toevlucht tegen de vloed, een schaduw tegen de hitte. Want het razen van geweldplegers is als een vloed tegen een muur.
(Jesaja 25: 4)
lees meer »
 
Een post-it van God Een post-it van God
Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt…
(2  Timotheüs  2:  8a)
lees meer »
 
Gevuld wachten Gevuld wachten
En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. 
(Lukas 24: 49)
lees meer »
 
De Man van smarten De Man van smarten
Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.
Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
(Jesaja 53: 4-5)
lees meer »
 
Jan van Leiden Jan van Leiden
Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.
(Johannes 18: 36a)
lees meer »
 
Vuurvast Vuurvast
Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn,
door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.
Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden,
geen vlam zal u aansteken.
Want Ik ben de HEERE, uw God,
de Heilige van Israël, uw Heiland.
(Jesaja 43: 2-3a)
lees meer »
 
De laatste Kerst? De laatste Kerst?
De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.
(Mattheüs 24: 35)
lees meer »
 
Een vaste burcht Een vaste burcht
God is voor ons een veilige schuilplaats,
een betrouwbare hulp in de nood. 
(Psalm 46: 2)
lees meer »
 
Gewoon heel mooi Gewoon heel mooi
En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was.
(Lukas 15: 6)
lees meer »
 
Morgen om deze tijd Morgen om deze tijd
Morgen omstreeks deze tijd zal Ik een man uit het land van Benjamin naar u toe zenden…
(1 Sam. 9:16a)
lees meer »