Welkom Welkom
Kerkaandelek.nl is de website van de Hervormde Gemeente Krimpen aan de Lek. De naam van deze site is ontleend aan de unieke ligging van ons kerkgebouw, aan de oever van de rivier de Lek. Door velen ook wel aangeduid als 'de gebedsplaats aan de rivier'.  

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website of over onze kerkelijke gemeente, neem dan contact met ons op.
 
Jeugddienst

Jeuddienst op 3 december: Ik ben de Alpha en de Omega
Jeugddienst
 
Ontwerpbegroting Diaconie 2024 Ontwerpbegroting Diaconie 2024
Via onderstaande link vindt u een samenvatting van de ontwerpbegroting 2024 van de diaconie.
U moet ingelogd zijn om deze te kunnen bekijken.
Ontwerpbegroting Diaconie 2024
 
Oproep voor nieuwe leiders Kindernevendienst Oproep voor nieuwe leiders Kindernevendienst
Beste gemeenteleden / beste 50 en 60+ gemeenteleden,
Omdat een aantal vaste nevendienstleiders hebben aangegeven te stoppen met de kindernevendienst zijn wij op zoek naar nieuwe helpende handen.
lees meer »
 
Besluit kerkenraad t.a.v. vrouw en ambt Besluit kerkenraad t.a.v. vrouw en ambt
In de kerkenraadsvergadering van donderdag 26 oktober 2023 is besloten om, met ingang van de eerstvolgende verkiezingen, in het najaar van 2023, het ambt van ouderling (-kerkrentmeester) en diaken open te stellen voor vrouwelijke, belijdende leden van onze gemeente.

Voor alle duidelijkheid is hierbij ook formeel het besluit genomen dat de kerkenraad op dit moment binnen onze gemeente, om pastorale redenen, geen ruimte ziet voor het openstellen van het ambt van predikant voor de vrouwelijke voorgangers.

Een toelichting op dit genomen besluit is aan te vragen via e-mail.
 
 
Albanië Albanië
lees meer »
 
Collecten Collecten
lees meer »
 
Eenzaam maar niet alleen Eenzaam maar niet alleen
Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het Woord van God en het getuigenis van Jezus Christus.
(Openbaring 1: 9)
lees meer »