Collecten Collecten
Voor uw bijdragen aan de collecten en de zendingsbusjes kunt u tegenwoordig gebruikmaken van de Scipio-app. Meer uitleg hierover vindt u hier.

Indien u uw bijdragen aan de collecten wilt overmaken kan dit naar rekeningnummer NL50 RABO 0333818059 t.n.v. Nederlands Hervormde Gemeente, onder vermelding van het collectedoel.
Uw bijdrage aan de zendingsbusjes kunt u overmaken naar rekeningnummer NL23 RABO 0333854047 t.n.v. Zending Nederlands Hervormde Gemeente, onder vermelding van: zendingsbusjes.
terug