Welkom Welkom
Kerkaandelek.nl is de website van de Hervormde Gemeente Krimpen aan de Lek. De naam van deze site is ontleend aan de unieke ligging van ons kerkgebouw, aan de oever van de rivier de Lek. Door velen ook wel aangeduid als 'de gebedsplaats aan de rivier'.  

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website of over onze kerkelijke gemeente, neem dan contact met ons op.
 
Donatie Energietoelage Donatie Energietoelage

Door stijgende prijzen komen steeds meer mensen in financiële problemen. Het betalen van vaste lasten, zoals energiekosten, is niet meer vanzelfsprekend. Ook onze kerkelijke gemeente ziet de toch al aanwezige tekorten verder oplopen. De overheid probeert dit deels, via diverse maatregelen, te compenseren. 

 
lees meer »
 
Collecten Collecten
lees meer »
 
De pincode van David De pincode van David
Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord; U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel.
(Psalm 138: 3)
lees meer »