Welkom Welkom
Kerkaandelek.nl is de website van de Hervormde Gemeente Krimpen aan de Lek. De naam van deze site is ontleend aan de unieke ligging van ons kerkgebouw, aan de oever van de rivier de Lek. Door velen ook wel aangeduid als 'de gebedsplaats aan de rivier'.  

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website of over onze kerkelijke gemeente, neem dan contact met ons op.
 
Extra collecte noodhulp Israël en Gaza

Extra collecte noodhulp Israël en Gaza
Kinderen in Israël en Gaza overkomt wat geen enkel kind zou mogen meemaken. De gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijflijk. Kerk in Actie ondersteunt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood. Dat doen we nu ook in Israël en Gaza. 

In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Via het internationale kerkelijk netwerk en in samenwerking met plaatselijke kerken van Palestijnse christenen biedt Kerk in Actie waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht hun geloof of afkomst. 
In Israël en op de Westelijke Jordaanoever biedt ze praktische en psychosociale hulp aan groepen die nu extra kwetsbaar zijn, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika.

In de diensten van zondag 23 juni zal voor bovenstaand doel een extra collecte worden gehouden. Kunnen we ook op uw bijdrage rekenen? U kunt uw bijdrage in de collectezak doen, overmaken via de Scipio-app of overmaken naar NL50 RABO 0333818059 ten name van Nederlands Hervormde Gemeente, o.v.v. 'Noodhulp Israël/Gaza' . Alvast dank voor uw steun, zowel financieel als ook in gebed!

De diaconie
 
Jeugdleiders gezocht

Jeugdleiders gezocht
Het lijkt misschien nog ver weg, maar het duurt niet lang meer of de zomervakantie breekt aan. Het is daarom nu al tijd om vooruit te kijken naar het volgende seizoen. We zien dat we nieuwe jeugdleiders nodig hebben, zowel voor de kindernevendienst als voor de jeugdclubs. Gelukkig komen er al voorzichtig wat aanmeldingen binnen, maar het is nog lang niet genoeg.
We willen toch graag onze jeugd erbij houden? Daarom deze oproep: als u/jij denkt: "Dat lijkt me wat" - meld je aan bij Driesje Klerk (06 42846659) of bij Jorina Haspels (06 22208129). Of vraag om meer info. 
 
Najaarsbeurs Najaarsbeurs
Op zaterdag 5 oktober van 10:00 tot 15:00 hopen we weer een najaarsbeurs te organiseren. Tijdens deze najaarsbeurs worden een rommelmarkt en boekenmarkt gehouden. Ook de keuken is open. Verder kunt u diverse zelfgemaakte artikelen kopen en zijn er leuke spellen te doen. Om 14:00 uur wordt de talentenveiling gehouden. De opbrengst van de najaarsbeurs is voor de kerk.

Om de najaarsbeurs een succes te maken, hebben we uw hulp nodig. We zijn op zoek naar gemeenteleden die:
lees meer »
 
Collecten Collecten
lees meer »
 
Getuigen in woord en daad Getuigen in woord en daad
De Heere gaf stof tot spreken; de boodschapsters van goede tijding vormden een groot leger.
(Psalm 68: 12)
lees meer »