Luidklok Luidklok
De huidige luidklok in de kerk dateert van 1962. Hij weegt 560 kg en zijn naam luidt:
SOLI DEO GLORIA. 

Vroeger hing de oude "Maria" luidklok uit 1388 in de kerk, met het randschrift: MARIA VOCOR, ANNO DOMINI M CCC L XXXVIII (vertaald: Ik heet Maria. In het jaar onzes Heeren 1388). Dit was de op vier na oudste kerkklok van Nederland. In deze "Maria" luidklok bleek echter, bij de inwijding van de nieuwe kerk in december 1940, een scheur te zijn ontstaan. Met het herstel van de luidklok werd gewacht omdat de Duitse bezetter het klokluiden verbood. 

In 1943 gingen de Duitsers over tot het vorderen van koper en brons. Ook de "Maria" luidklok werd weggehaald. Na de oorlog, in 1947, werd de luidklok in Groningen teruggevonden. In januari 1949 werd de klok weer in gebruik genomen, nadat hij in Amsterdam was gelast. In juli 1958 ontstond er echter weer een breuk in de 600 kg zware luidklok. Deze kon niet meer opnieuw gelast worden. 

Overleg met de Dienst van Monumentenzorg leidde er toe dat de 600 jaar oude "Maria" luidklok bewaard moest blijven. Tegen betaling van de brons waarde werd het Stedelijk Museum 'Het Catharina Gasthuis' in Gouda de nieuwe eigenaar. Op 22 oktober 2005 is de luidklok echter weer overgedragen aan de gemeente Nederlek. De "Maria" luidklok staat nu in de tuin van de Dertienhuizen. 
terug