Kerkelijke bijdragen en collecten Kerkelijke bijdragen en collecten

De kerkrentmeesters zijn voor hun inkomsten geheel aangewezen op de bijdragen van de gemeenteleden. Deze bijdragen zijn als volgt te verdelen:


Kerkbalans
In de maand januari wordt de actie kerkbalans gehouden.
De opbrengst van de kerkbalans komt ten goede aan onze plaatselijke gemeente en haar werk.
Een richtlijn ter overweging hierbij: geef wat u missen kunt als uw netto jaarinkomen minder is dan € 10.000,- en geef ten minste 3% van uw netto jaarinkomen als dit meer is dan € 10.000,-.

Voor meer informatie over de actie kerkbalans kunt u contact opnemen met de kerkrentmeesters, e-mail. Het rekeningnummer voor de actie kerkbalans is NL57 RABO 0333800958 t.n.v. Nederlands Hervormde Gemeente.
Contact: Kerkrentmeesters
e-mail


Collecten
Tijdens de wekelijkse erediensten wordt er gecollecteerd; de opbrengst van deze zogenaamde dankoffercollecten is bestemd voor kerkrentmeesters of diaconie. Ongeveer één zondag per maand (13x per jaar) is deze dankoffercollecte bestemd voor de diaconie en de overige zondagen is deze bestemd voor de kerkrentmeesters.
Geheel bestemd voor de kerkrentmeesters zijn de volgende extra collecten aan de uitgang:
- maandcollecte (elke laatste zondag van de maand)
- instandhouding eredienst
- onderhoudsfonds
- orgelfonds

Verder wordt er jaarlijks nog een aantal bijzondere collecten gehouden, namelijk bidstond-, paas-, dankstond- en oudejaarscollecte. Ook deze zijn bestemd voor de kerkrentmeesters.
De opbrengst van de schalen op de avondmaalstafel hebben een aparte bestemming die per twee jaar op voorstel van de diaconie door de kerkenraad wordt bepaald.


Verjaardagsfonds
Jarigen van onze Hervormde Gemeente ontvangen een felicitatiebrief met een zakje voor een gift. De opbrengst van het fonds is bestemd voor de Ontmoetingsruimte ’t Voorhof.
Contact:  A.C. (Ton) Slappendel,
Tel. 0180-51 79 24

 
Collectebonnen Collectebonnen

Er zijn collectebonnen verkrijgbaar met de volgende waarden: 
Oranje € 10,-- = 20 bonnen van € 0,50
Geel € 15,-- = 20 bonnen van € 0,75
Blauw € 25,-- = 20 bonnen van € 1,25

Collectebonnen zijn te bestellen via onderstaand rekeningnummer. Vermeld bij het betalingskenmerk het aantal en de waarde van de bonnen die u wilt hebben.

De bonnen worden bij u thuisbezorgd.

Het besteladres is: 
IBAN NL14 RABO 0330404210, ten name van Herv.Gemeente Krimpen ad Lek.
Contact: H.P. (Harry) Riko
Tel. 0180-51 02 78
 
Online collecteren met de Scipio app Online collecteren met de Scipio app
De Scipio app biedt een digitale collecte aan voor onze gemeenteleden. Elk gemeentelid krijgt de mogelijkheid om op een simpele en snelle manier digitaal te doneren waar en wanneer men wil. Deze toevoeging op de traditionele collecte maakt het mogelijk om “eigentijds”, zonder contant geld op zak, toch bij te dragen tijdens de collecten.
lees meer »
 
Erfstellingen en legaten Erfstellingen en legaten
Bedenk uw kerk
De meeste mensen denken na over wat er na hun overlijden met hun bezit gebeurt. Dat is begrijpelijk. Vaak regelen mensen hun nalatenschap in een testament. Daarin kunnen zij laten vastleggen aan welke goede doelen zij iets willen nalaten. Één van die goede doelen is de plaatselijke kerkelijke gemeente. 

Waarom geld nalaten aan de kerk?
lees meer »
 
Rekeningnummers Rekeningnummers
lees meer »
 
Diaconaal en kerkelijk ontvanger Diaconaal en kerkelijk ontvanger
lees meer »