Concept beleidsplan 2022-2026 Concept beleidsplan 2022-2026
Het verheugt de kerkenraad u voor de periode 2022-2026 het beleidsplan aan te kunnen bieden. U kunt het beleidsplan hier lezen.

In dit beleidsplan zal nog het onderwerp “Veilige Kerk” worden opgenomen. Vermoedelijk in de vorm van een afzonderlijk hoofdstukje of een bijlage.

We willen dit plan graag nader aan de gemeenteleden toelichten tijdens de gemeenteavond op D.V. maandagavond 26 september 2022, aanvang 20:00 uur.  Na de presentatie is er gelegenheid vragen te stellen en of opmerkingen te plaatsen. 
Wij hopen dat de gemeenteleden de gemeenteavond kunnen en willen bijwonen. Mocht dit toch niet mogelijk zijn, dan mag er natuurlijk ook eerder gereageerd worden. Dit mag schriftelijk (ook per email) t.a.v. de scriba ( Oosterstraat 24 / scriba@kerkaandelek.nl ). 

 
 
Beleidsplan 2017-2021 en plaatselijke regeling Beleidsplan 2017-2021 en plaatselijke regeling
In zijn vergadering van november 2017 heeft de kerkenraad het beleidsplan 2017-2021 en de geactualiseerde plaatselijke regeling vastgesteld.
Op de gemeenteavond heeft de gemeente waardevolle feedback gegeven op het concept-beleidsplan zoals dat ter inzage lag. Een deel van deze feedback is opgevolgd en heeft geleid tot aanpassingen. 

Het beleidsplan en de plaatselijke regeling zijn in te zien via onderstaande links: 

Beleidsplan 2017 - 2021 (PDF) 

Plaatselijke regeling (PDF) 

Mocht u de bestanden niet kunnen openen, dan kunt u de gratis Adobe Reader installeren. 
 
Nadere uitwerking van diaconaal beleid Nadere uitwerking van diaconaal beleid
lees meer ยป