Wijkteams Wijkteams
Een wijkteam bestaat uit de wijkouderling (eindverantwoording), een diaken, één of meerdere bezoekbroeders en -zusters en een vertegenwoordigster van de Hervormde Vrouwendienst (HVD). 

Zijn er zaken met betrekking tot het werk in uw wijk en/of wijkteam, dan kunt u altijd contact opnemen met hen opnemen.
 
Wijk 1 Wijk 1
Admiraal de Ruyterstraat, Bouwvereniging, Dorpsstraat, Klaverstraat, Mandenmakerstoep, Middelland, Molendijk, Noord, Tuinstraat, Zaag. 

Ouderling: T. (Ton) Rook
Diaken: T. (Teun) Naaktgeboren
Contact:  T. (Ton) Rook
e-mail
 
 
Wijk 2 Wijk 2
Barkstraat, Boterbloemstraat, Botterstraat, De Eendracht, De Hoop, Florastraat, Fregatstraat, Kamillestraat, Klaproosveld, Klein Profijt, Klipperstraat, Korenbloemstraat, Leliestraat, Madeliefstraat, Papaverhof, Pinksterbloemstraat, Schepenstraat, Schoenerstraat, Speenkruidstraat, Tiendweg, Tjalkstraat, Weltevreden 

Ouderling: J.R. (John) Volk
Diaken: T. (Teun) Naaktgeboren
Bezoekbroeder: H. (Herman) Visser
Bezoekzuster: A.G. (Atty) Boom - vd Broek 
Contact: T. (Teun) Naaktgeboren / J.R. (John) Volk
e-mail
 
Wijk 3 Wijk 3
Blokmakersstraat, Boogaerdthof, De Dertienhuizen, De Rotonde, Houtzagerstraat, Koningin Julianastraat, Kerkestoep, Nijverheidsplantsoen, Plein Welgelegen, Scheepmakersstraat, Schoolstraat, Touwslagerstraat, Visserijstraat, Zalmstraat, Zeilmakersstraat. 

Ouderling: T. (Teus) Kleijn
Diaken: M.J. (Nico) Wisse
Bezoekzuster: B.A. (Sjanie) van Mullem - den Boer
Contact: T. (Teus) Kleijn
e-mail


 
 
Wijk 4 Wijk 4
Bilderdijkstraat, Constantijn Huygensstraat, De Markt, Frans Halsstraat, Hoofdstraat, Jacob Catsstraat, Jan Steenstraat, Joost van de Vondelstraat, Looierijstraat, Marijke Staete, Vincent van Goghplein. 

Ouderling: A.D. (Aart) de Knikker
Diaken: A. (Anne) Hartmans
Bezoekzuster: M.A. (Ria) Hoogendoorn - Van Ommen
Bezoekbroeder: W. (Wim) de Jong 
Contact: A.D. (Aart) de Knikker / A. (Anne) Hartmans
e-mail
 
Wijk 5 Wijk 5
Adema van Scheltemastraat, Baken, Groenland (oneven), Harpoen, Hogerzeil, Jan van Goyenstraat, Pieter de Hooghstraat, Kakebeen, Maasstraat, Merwestraat, Neptunushof, Rijnstraat, Smerenburg, Speenhoffstraat, Van Ostadestraat. 

Ouderling: K. (Klaas) Jansen
Diaken: A. (Anne) Hartmans
Bezoekzuster: R. (Fien) Breedveld
Contact: K. (Klaas) Jansen
e-mail
 
Wijk 6 Wijk 6
Albert Cuypstraat, Brederodestraat, Breekade, Buitenweg, Jacob van Ruisdaelstraat, Jan van de Heijdenstraat, Johan Vermeerstraat, Nicolaas Beetsstraat, Lekdreef, Meent, Onder de Waal, Ooster Lekdijk, Oosterstraat, Oostzoom, Paulus Potterstraat, Prins van Oranje, Rembrandtstraat, Rijsdijk, Roemer Visscherstraat, Schans, Schuwacht, Westzoom. 

Ouderling: S. (Sijbrand) Reijm
Diaken: G. (Gerrit) Jansen
Bezoekzuster: M.H. (Maja) Loeve - van der Hoeven 
Contact: G. (Gerrit) Jansen / S. (Sijbrand) Reijm
e-mail
 
Wijk 7 Wijk 7
Annetje Ockersstraat, Behouden Huis, Commandeur, Groenland (even), Kompas, Lands Welvaren, Noorderlicht, Noordkaap, Noordwester, Nova Zembla, Pieter Groenpad, Poolcirkel, Poolzee, Rederij van Holststraat, Spitsbergen, Straat Davis, Walvispad. 

Ouderling: F. (Frans) Loeve
Diaken: A.A. (Arco) van den Heuvel
Bezoekbroeder: A.C. (Ton) Slappendel
Contact: F. (Frans) Loeve
e-mail

 
 
Wijk 8 Wijk 8
Plaatsen buiten Krimpen aan de Lek (Krimpen a/d IJssel, Ouderkerk a/d IJssel, Lekkerkerk, Stolwijk). 

Ouderling: B. (Bas) Goudriaan
Diaken: M.J. (Nico) Wisse
Bezoekzusters: N. (Nelly) de Jong en L. (Lenneke) Bakker
Bezoekbroeder: C. (Cor) Rijkaard
Contact: B. (Bas) Goudriaan / M.J. (Nico) Wisse
e-mail