Huidige kerk

Huidige kerk
Architect ir. M.C.A. Meischke kreeg na de sloop van de oude kruiskerk opdracht een nieuw kerkgebouw te ontwerpen. De nieuwe kerk moest op dezelfde plaats komen als de oude kruiskerk, moest geriefelijker zijn en herinneren aan Krimpens oude glorie, de walvisvaart. Het moest een gebouw worden op 'een groenen hoogte' en beeldbepalend zijn voor Krimpen aan de Lek. 
 
lees meer »
 
De kansel De kansel
De kansel, waarvan het grondvlak een zeskant is, heeft drie boeiende frontpanelen. In fijn houtsnijwerk vertellen ze al bijna vier eeuwen lang over de wederopbouw van de kerk. Elk paneel toont het jaartal 1615 en twee gekruiste scheepsankers. Zij vormden het symbool in het wapen van de Admiraliteit. In 1615 bestond de Admiraliteit uit de colleges van Middelburg, Rotterdam, Amsterdam, Hoorn en Dokkum. 
 
lees meer »
 
Het doophek Het doophek
Het doophek is gemaakt omstreeks 1735. Het is een uit eikenhout gesneden monument dat de herinnering aan de zeilende walvisvaart levend houdt. Het bestaat uit vijf bewerkte traveeën (panelen) , waarvan het middelste iets naar voren uit springt. 
 
lees meer »
 
Het koorhek Het koorhek
Het koorhek is gemaakt omstreeks 1425 en deed voor de reformatie rond 1600 dienst als afscheiding van het koorgedeelte van de R.K kerk. Na de reformatie is het koor dicht gemetseld en voor de muur geplaatst. 
 
lees meer »
 
De herenbank De herenbank
Banken voor de ambachtsheer, kerkelijke ambtsdragers en gemeenteleden kan men in bijna alle kerken nog vinden. Het rijkst van uitvoering waren de banken voor de plaatselijke heer en de overige gezagsdragers. 
In de oude kruiskerk, welke gesloopt is in 1939, stond zo'n herenbank tegen de zuidelijke muur. 
 
lees meer »
 
De torenspits

De torenspits
Op de torenspits van kerk prijkt, in plaats van het gebruikelijke haantje, de afbeelding van een walvis. Een herinnering aan het feit dat in lang vervlogen tijden veel Krimpenaren ter walvisvaart uittrokken. Veel straatnamen houden de herinnering aan deze vervlogen tijden levend en getuigen mede van de industrie die nauw met de visvangst verbonden was.