De herenbank De herenbank
Banken voor de ambachtsheer, kerkelijke ambtsdragers en gemeenteleden kan men in bijna alle kerken nog vinden. Het rijkst van uitvoering waren de banken voor de plaatselijke heer en de overige gezagsdragers. 
In de oude kruiskerk, welke gesloopt is in 1939, stond zo'n herenbank tegen de zuidelijke muur. In het kasboek van de kerkvoogdij bij de verantwoording van de jaarrekening van 26 januari 1757, vinden wij daar over de volgende aantekening: 
 
"De schout en secretaris Gerrit van Holst, Krijns zoon, comt voor het jaarlijks opmaken en doen van deese rekeningh, en jaarlijks verhuuren der kerke goederen, bij moderatie als van ouds jaarlijks f. 3 = 15 = 0 en moet betaalen of sijn moeder, de wed. Krijn van Holst, voor de plaats daar haar bank staat in de kerk,regt onder het glas daar het Dorse wapen in geschildert staat. En die sijn vader zal voor sijn eijge rekening heeft laate maaken, om daar te laate staan, soo lang als er iemand van vaders successieén in Crimpen woont. Volgens accoord met de kerkmeesteren gemaakt. Jaarlijks gemaakt de somma van f. 3 = 0 = 0 dog rekent dit om reden hem daar toe moverende als wordende gemelde bank present beseeten door sijn moeder en vrouw t' welk hier werd gebragt voor memorie." 

In de nieuwe kerk in Krimpen aan de Lek stonden twee herenbanken. Deze waren tijdens de restauratie in 1939 gemaakt van het oorspronkelijke materiaal van wat eens de oude regeringsbank was. De ruggen en de zittingen waren nieuw gemaakt, maar de panelen en de uitgespaarde hoeken met in de uitsparingen een rozet, dateerden uit de eerste helft van de 18e eeuw. 

De rechtse herenbank staat nog steeds in de kerk. Op deze burgelijke gemeentebank prijkt op de overhuiving het bekroonde wapen van Krimpen aan de Lek te midden van lauliertakken en quirlandes van eikenbladeren. Onder het wapenschild een bandenrol waarop is uitgebeeld Crimpen op de Lecq. 
terug