Huidige kerk

Huidige kerk
Architect ir. M.C.A. Meischke kreeg na de sloop van de oude kruiskerk opdracht een nieuw kerkgebouw te ontwerpen. De nieuwe kerk moest op dezelfde plaats komen als de oude kruiskerk, moest geriefelijker zijn en herinneren aan Krimpens oude glorie, de walvisvaart. Het moest een gebouw worden op 'een groenen hoogte' en beeldbepalend zijn voor Krimpen aan de Lek. 

Er werden diverse ontwerpen gemaakt, waaruit een keuze is gemaakt. Het bouwplan werd goedgekeurd en de eerste paal werd op 20 oktober 1939 geslagen. Vrij snel daarna, in december, was de zware betonnen fundering, rustend op 151 palen, voltooid. De verdere bouw werd door de strenge winter in 1940, het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en de beperkte beschikking over bouwmaterialen bemoeilijkt. 

De situering van het huidige kerkgebouw wijkt aanzienlijk af van die van de oude kruiskerk. De hoofdas van de oude kruiskerk lag nagenoeg Oost-West, zoals bij de meeste Gotische kerken het geval is. Het was echter niet mogelijk deze oude as te handhaven, want de te bouwen kerk werd 4 meter breder en de beschikbare ruimte buiten de dijk was beperkt. De kerk werd dus 90 graden gedraaid, zodat de hoofdas Noord-Zuid kwam te liggen, loodrecht op de rivier. Om te voorkomen dat het rivierwater in de kerk kon komen, werd de vloer 1,5 meter hoger aangelegd dan de vloerhoogte van de kruiskerk. 

De eerste steen van de nieuwe kerk werd op 18 mei 1940 door ds G. Enkelaar gelegd. De kerk werd op 7 december 1940 in gebruik genomen. Tijdens de bouw van de nieuwe kerk werden de kerkdiensten gehouden in de schuur van een boerderij aan de Dorpsstraat, ten westen van restaurant Het Koetshuis. 
terug