Geen andere naam Geen andere naam
En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
(Handelingen 4: 12)

Namen, wat zullen er in 2024 weer een heleboel verschillende voorbij komen! Behalve in je persoonlijk leven zullen er ook allerlei namen voorbij komen in de media. De nieuwe moet je nog leren kennen, ontdekken waar hun naam precies voor staat. Dat is al zo bij producten. Waar staat dit nieuwe Chinese automerk voor: is het een budgetmerk of gaat het voor een premiumuitstraling en
-prijs? Een beetje anders, maar in zekere zin toch ook weer hetzelfde, zoeken wij daarnaar bij mensen. Wat is dit voor mens? Wat beweegt hem of haar? Wat zijn haar verlangens en doelen; over welk karakter beschikt hij? Is deze persoon een goede leider voor deze politieke partij? Maakt deze artiest muziek die mij kan grijpen en inspireren? Wat kan zij, met haar persoonlijkheid en specifieke inbreng, betekenen voor de moeilijke situatie op die plek in de wereld? Wat kan die politicus betekenen voor ons land of voor de regio waar ik woon? Allemaal vragen die in ons hoofd gekoppeld worden aan bepaalde namen.

Soms vallen namen onderweg af omdat de personen die ze droegen je op een bepaalde manier teleurgesteld hebben. Je had bepaalde verwachtingen aan hen verbonden en die kwamen niet uit.
In het Bijbelgedeelte dat voor ons open ligt, is sprake van het tegendeel. Daar is namelijk iemand aan het woord die slechts van één Naam wil weten. Het is de apostel Petrus, die, samen met Johannes, ondervraagd wordt door het Sanhedrin omdat ze bij de Schone Poort van de tempel een verlamde bedelaar weer op zijn voeten hebben gekregen. Of beter gezegd: dat hebben zij niet gedaan, maar Hij in wiens Naam ze onderweg zijn. Ja, dat doet deze Naam. Die zet mensen weer op hun benen.
Letterlijk is dat zo, maar ook in figuurlijke zin: mensen die er doorheen zitten worden weer opgericht als deze Naam in hun leven komt en zijn werk gaat doen.
 
Concreet gaat het om de naam van Jezus. Waar staat  die naam Jezus voor? Voor de verhoorders horen bij die naam bepaalde verdenkingen. Ze hebben niet veel met die naam op. Volgens een recent EO-onderzoek geldt datzelfde voor veel Nederlanders: slechts 20% geeft aan deze relevant te vinden voor hun leven. Hoe anders waarderen Petrus en Johannes deze naam! Voor hen is Jezus niet alleen de zoon van de timmerman uit Nazareth maar ook de Zoon van God. En het liefst spreken ze over Hem ook met twee woorden: 'Jezus Christus', die titel zeg je er het beste bij, want Hij is immers de door God Gezalfde, de Messias! Petrus maakt in zijn preek duidelijk dat Hij de enige is die een mensenkind voor de eeuwigheid kan redden. 'Zalig maken', mag je dat ook wel noemen. Die manier van uitdrukken maakt duidelijk dat het over iets heerlijks gaat, wat je eigenlijk niet mag mislopen.

2024, een nieuw jaar ligt nog blanco voor ons open. Tal van namen zullen de revue passeren. Sommige blijven, andere vallen onderweg af. Ik bid en hoop dat we vooral die ene Naam in het oog zullen houden, want daarvan mogen we altijd alles verwachten! Ik wens u daarom voor 2024 Gods zegen en die ene, reddende Naam in uw hart en op uw lippen:

Geen andere naam dan de naam van Jezus,
geen andere naam dan de naam van de Heer.
Geen andere naam dan de naam van Jezus
is waard te ontvangen
de glorie en ere, de kracht
en de lof in eeuwigheid.

(Opwekking 420)
 
Ds. B.F. (Bas) Bakelaar
januari/februari 2024
terug