Een post-it van God Een post-it van God
Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt…
(2 Timotheüs 2: 8a)
 
Hoe ouder je wordt, des te meer je gaat vergeten. Meestal zijn de gevolgen wel te overzien, maar het is pijnlijk als je een belangrijke afspraak of persoonlijke dingen vergeet. Vandaar die melding op onze telefoon of dat 'post-it' briefje naast het koffiezetapparaat.

De tekst boven deze meditatie zou je ook wel op zo’n geel velletje mogen schrijven. De tekst is afkomstig van Paulus. Op het moment van schrijven zit hij gevangen in Rome. Hij is daar terecht gekomen vanwege de evangelieverkondiging. Menselijkerwijs gesproken heeft hij geen goede vooruitzichten. Hij zit al in ‘death row’: de verwachting is dat hij ter dood veroordeeld zal worden. Toch zit de apostel niet in de put. Nou ja, niet over zichzelf. Waar hij zich wel zorgen over maakt is de gemoedsgesteldheid van zijn geestelijke zoon Timotheüs. Die heeft namelijk de neiging om het hoofd wat te laten hangen. Dat komt omdat het tegenzit. Omdat zijn inzet niet beloond lijkt te worden met een goed resultaat, maar met tegenstand.

Ook bij ons kan dat gebeuren. Als de wereld niet meer lijkt te kloppen, zakt ons hoofd naar beneden. Bijvoorbeeld als je eerlijk en met grote inzet voor een zaak bezig bent en het levert niks op. In Coronatijd zullen ondernemers dat ook ervaren. Sommige bedrijven gaan goed, hebben nergens last van, maar anderen die alle zeilen bijzetten lukt het desondanks toch niet om het hoofd boven water te houden. Soms ook door een omgeving die lijkt tegen te werken. Als dat lang duurt moet je van goeden huize komen om niet boos en verbitterd te raken.

Ook de dienst van het evangelie kan veel van een mens vergen. Timotheüs lijkt er doorheen te zitten, dicht bij een burn out. Zijn reisgenoot en geestelijke vader weet dat en bemoedigt hem met een brief. Hij zegt: je vergeet toch niet hoe het allemaal begonnen is, en om wie het allemaal draait? Wij zijn niet voor het evangelie onderweg gegaan omdat die boodschap ons comfort en gunstige omstandigheden beloofde. Nee, we zijn onderweg gegaan omdat we gegrepen zijn door Hem die uit de dood is opgestaan! Hij die ook in staat is om alles in en om ons te transformeren, in het tegendeel te veranderen, van dood levend te maken. Vergeet niet dat Hij al zo genadig voor jou is geweest en dat Hij dat ook bij anderen in jouw omgeving nog steeds kan en wil doen.

Als je merkt dat je hoofd gaat hangen, of als een huisgenoot of medegelovige dat bij jou constateert, dan is het hoog tijd om alle briefjes en brieven erbij te pakken. Die gele op de koelkast, maar ook die twee witte van je doop en je belijdenis. Toen heeft God je met zijn genade gegrepen, gezegd dat je zijn kind mocht zijn. En Hij is trouw, zelfs als wij ontrouw zijn, schrijft de apostel in vers 13 van 2 Timotheüs 2. Ja, lees het hele stuk nog maar eens. En als je hoofd gaat hangen, denk er dan aan, breng jezelf dan te binnen, dat het Hoofd van iedere gelovige, dat je Christus, je Redder, al boven is. En dat Hij aan jou trekt van Bovenaf, door zijn Heilige Geest. Ja, ook aan jou trekt door zo’n eenvoudig briefje op de koelkast.

Vergeet niet dat Christus is opgewekt uit dood. Er zijn genoeg mensen die willen dat we dat vergeten. In de twintiger jaren van de vorige eeuw werd in Rusland, door de communisten, een grote propagandacampagne tegen het christelijk geloof op touw gezet. De bedoeling was om christenen belachelijk te maken. Het gebeurde, dat in Moskou arbeiders in een van de grootste zalen van de stad werden uitgenodigd. Een jonge activist probeerde daar de superioriteit van de communistische leer ten opzichte van het evangelie met allerlei argumenten aan te tonen. Toen er aan het eind van zijn betoog ook nog de mogelijkheid was om tegenargumenten in te dienen, stapte een jonge Russisch-Orthodoxe geestelijke naar voren. Hem werd te verstaan gegeven dat hij kort van stof moest zijn. Hij antwoordde dat het heel kort kon en sprak slecht drie woorden in de microfoon: “Christus is opgestaan”. En wat gebeurde er? De aanwezige menigte bracht hem in antwoord, met duizend stemmen tegelijk, de Paasgroet: “Hij is waarlijk opgestaan!” Een heilsfeit om boven alles in gedachten te houden!
 
Halleluja! Lof zij het Lam,
die onze zonden op zich nam,
wiens bloed ons heeft geheiligd;
die dood geweest is, en Hij leeft;
die ’t volk, dat Hij ontzondigd heeft,
in eeuwigheid beveiligt!

(Gez. 173: 1 WK)
Ds. B.F. (Bas) Bakelaar
juni 2020
terug