Lokkende goedheid Lokkende goedheid
…en weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen?
(Romeinen 2: 4b)

Weet je het niet? Het is toch overduidelijk! De apostel Paulus herinnert allen eraan die met hun vinger naar anderen wijzen, hoe zeer ieder mens op Gods goedheid, geduld en verdraagzaamheid is aangewezen. Wie de schuld van anderen aan de kaak stelt, maar die van zichzelf vergeet, die maakt een vreselijke vergissing: 'Ik zit op het goede spoor, mij kan niets gebeuren!'. Wie zo denkt, vergeet dat God onze harten en gedachten kent en doorgrondt. Hij ziet niet alleen wat we anderen wijs willen maken over onszelf, maar kijkt dieper. En wat zit daar vaak niet allemaal, achter die mooie voorgevel van ons? Je zou niet willen dat de mensen op je weg het zonder filter allemaal te zien zouden krijgen. Nee, houd op zeg!

Toch wil God ons niet veroordelen. Wat Hij wel wil is ons veranderen en toe leiden naar het ware leven. Ondanks onze schuld en vaak hardnekkige ongehoorzaamheid komt God met zo geweldig veel goedheid naar ons toe! Denk alleen al aan zijn dagelijkse zorg waarmee Hij ons omringt: een dak boven ons hoofd, kleren om aan te trekken, een huisartsenpost en meerdere ziekenhuizen in de buurt, de vogels die fluiten en straks het voorjaarszonnetje weer op onze huid. Wat een zegeningen allemaal, afkomstig van onze Vader in de hemel, die zijn zon laat opgaan over slechte en over goed mensen, en die het laat regenen over rechtvaardigen, maar ook over onrechtvaardigen (Mat. 5: 45). Wie het doorheeft, ziet een God die bezig is om door zijn liefde ons hart te verwerven. De Bijbel is één grote liefdesbrief waarin de Allerhoogste tegen ons zegt: 'Keer om! Kom naar Mij toe! Vertrouw mij! Ik meen het  goed met je!'

In het boek 'Les Misérables' van Victor Hugo lezen we over Jean Valjean. Deze steelt een brood en wordt veroordeeld tot dwangarbeid. Na 19 jaar verlaat hij het tuchthuis als een gebroken man. Na het verlaten van de gevangenis zoekt hij in het dorp een plek om te overnachten. Overal wordt hij afgewezen, behalve bij de bisschop. In die nacht zoekt Valjean al het zilverwerk uit het huis van de bisschop bij elkaar en steelt het. Hij wordt gepakt en ziet een nog zwaardere veroordeling tegemoet. Maar als hij bij de bestolen bisschop teruggebracht wordt, begroet deze de dief warm, haalt twee zilveren kandelaars voor de dag en roept: 'Beste man, deze was je nog vergeten! Neem ze ook mee!' De politiemensen staat radeloos naar dit tafereel te kijken. Hun aanklacht en hun oordeel werken in dit geval niets uit. Dit voorval maakt zoveel indruk op Valjean, dat hij tot een ander leven komt. Hij vindt God en ook een levensstijl vol onbaatzuchtige liefde, die zich gedurende zijn leven nog verdiept.

Er zijn verschillende manieren om tot God te komen. Je kunt overweldigd worden door je besef van eigen zonde en schuld en daardoor tot bekering komen. Bij Valjean werkte het anders, het was vooral de geweldige goedheid van de bisschop die hem diep in zijn hart raakte en veranderde. Deze bisschop weerspiegelt in zijn houding de liefde van zijn hemelse Vader. Hij is als die vader uit de gelijkenis van de verloren zoon (Lukas 15: 11-32). Als deze bij hem terugkomt, wordt hij niet eerst streng toegesproken, maar valt de vader hem om de hals en kust hem. Hij is terug, en dat is waar het om gaat!
 
Ds. B.F. (Bas) Bakelaar
maart 2023
terug