Morgen om deze tijd Morgen om deze tijd
Morgen omstreeks deze tijd zal Ik een man uit het land van Benjamin naar u toe zenden…
(1 Sam. 9:16a)

In de Bijbel vinden we een heel aantal teksten die over ‘morgen' gaan. Soms over de Grote Morgen waar een bekend lied over spreekt, de morgen waarop bazuingeschal zal klinken en Jezus zal wederkomen op de wolken van de hemel. Andere keren gaat het over morgen in de strikte betekenis van het woord: over de dag die na deze komt.

Wat komt er eigenlijk morgen, wat komt er op mijn weg? Vanuit het Woord van God zouden meerdere voorbeelden te geven zijn. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan de tekst die boven deze meditatie is opgenomen. Daarin gaat het over Samuël, die van de Here God de opdracht krijgt Saul tot koning over Israël te zalven. Als we verder lezen, zien we dat dit voortkomt uit het omzien van God naar zijn volk. God heeft het geschreeuw, de nood van zijn volk gehoord en in antwoord geeft Hij een koning om hen te verlossen uit de hand van de Filistijnen.

De nood kan hoog zijn. Denk ook maar aan een andere profeet, aan Elia. Na het huzarenstuk op de Karmel, waar hij het volk voor de keuze stelde wie ze wilden dienen: de Baäl of de Here God, klinkt het dreigend uit de mond van de beschermvrouwe van Baäls profeten: “De goden mogen zó en nog erger met mij doen, als ik morgen om  deze  tijd  uw  leven  niet  zal  maken als het leven van één van hen'' (1 Kon. 19: 2). Bij een dergelijk bericht staat je leven plotseling onder hoogspanning…

Soms komt de dreiging niet van de kant van vijanden, maar kondigt God een oordeel aan. Dat oordeel geldt dan wel boosdoeners. Denk aan  de  Egyptenaren,  die het volk Israël gevangen hielden en slavenarbeid lieten verrichten. In reactie daarop komen van Godswege de plagen en lezen we in Exodus 9: 18: 'Zie, Ik zal morgen omstreeks deze tijd heel zware hagel doen neerkomen, zoals er in Egypte niet is geweest van de dag af dat het gegrondvest is tot nu toe'.

Wat zal er morgen op onze weg komen? In de kerk zijn we geneigd om bij het beantwoorden van deze vraag snel aan ernstige zaken te denken. Dat is op zich ook helemaal niet gek. En bovendien ook heel realistisch. Regelmatig klinken immers moeilijke berichten uit monden van huisartsen en specialisten. En verdrietige dingen gebeuren. Soms intens verdrietig. Tijdingen waardoor je leven er in een klap compleet anders uitziet. Het is goed om dan te weten dat er voor Gods kinderen een Grote Morgen is, en ook dat Hij in het heden het geschreeuw van zijn kinderen hoort, in liefde naar hen omziet, en aan hun zijde is in het gevecht.

Wat misschien wel een beetje gek is in de kerk, is dat we vaak voorbij gaan aan veel alledaagse situaties waarin wij als christenen verkeren. Dat is een context waarin er in veel gevallen niet direct sprake is van leven of dood. Maar juist ook in dat zogenaamde ‘gewone dagelijkse leven' hebben we de opdracht om als christen te leven en vanuit ons geloof die opdracht gestalte te geven. Dat wacht óók morgen op ons. En we weten dat ook wel, en bidden er ook voor, maar het zou concreter kunnen als we scherper in beeld krijgen wat na een zondag op de weg van een broeder of zuster van de gemeente komt. In het kader van Focus willen we daarom iets doen met TTT. Dat is een afkorting van het Engelse This Time Tomorrow. Vertaald is dat: morgen om deze tijd. Concreet gaat het dan om korte interviews, gesprekjes, waarin gemeenteleden antwoord geven op de volgende drie vragen:
  1. Wat doe je morgen om deze tijd?
  2. Voor welke kansen en uitdagingen zul je dan komen te staan?
  3. Hoe kunnen we voor je bidden?
Geen van ons weet met zekerheid wat er morgen op zijn of haar weg zal komen. Het is goed om dat hier te benadrukken. Spreken en plannen doen we onder de voorwaarde waarover we in Jakobus 4: 15 kunnen lezen. TTT is dan ook niet bedoeld om meer grip te krijgen op de toekomst, wel om meer zicht te krijgen op de verschillende plekken waar wij ons door de week bevinden, wat daar speelt, en wat daar nodig is om daar als christen te leven en te werken. Het gaat dus ook om elkaar helpen en voor elkaar bidden, om al die dingen van morgen in handen van onze hemelse Vader te leggen. Dan mag er vervolgens ook rust zijn en vertrouwen, het geloof dat God er ook morgen weer bij zal zijn.

Ds. B.F. (Bas) Bakelaar
september 2019

 
terug