De pincode van David De pincode van David
Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord; U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel.
(Psalm 138: 3)

Wat moet je tegenwoordig nog zonder pincode? Je hebt hem nodig om te kunnen betalen. Je hebt hem nodig om je telefoon te ontgrendelen. En je huis kom je niet binnen als je de code van het alarm verkeerd hebt ingetoetst. In deze meditatie gaat het over de belangrijkste pincode van koning David. Die mogen we namelijk weten. Het is 1-3-8-3. Die cijfers staan voor de inhoud van Psalm 138: 3: “Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord; U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel”.
De meeste lezers zullen Psalm 138 wel kennen. Alleen al van het votum, waarmee iedere kerkdienst begonnen wordt. Dat eindigt met de belijdenis dat God de werken van zijn handen niet los zal laten. Uit die regel spreekt veel vertrouwen, iets wat we ontzettend goed kunnen gebruiken in een tijd vol onzekerheden.
Als mensen stress hebben, gaan ze nogal eens roken of snoepen. Ze willen iets in hun mond hebben: kauwgom, drop, of nog iets anders. Psalm 138 zou je kunnen zien als een soort gelovige drop. Via David geeft God woorden om op te kauwen, om de smaak en inhoud ervan in onze mond te bewaren en in ons hart vast te houden: “Ja, HEERE, het is waar. We leven in een onrustige tijd waarin veel onzeker is. Maar ik weet dat U trouw bent en sterk, en dat u zult afmaken wat uw hand is begonnen. En die hand van U is ook op mij geweest, bij de doop. U bent ook met mij begonnen, en zult me dan ook niet loslaten”. Wat een troost, wat een bemoediging om dat te mogen weten!
David spreekt deze woorden trouwens uit ‘in de tegenwoordigheid van de goden’. Die goden zijn de schijnbare concurrenten van de God van Israël. Dan gaat het om machten in de wereld waarvoor velen ontzag hebben, die door media en hun kijkers op de voet gevolgd worden. Denk hierbij ook maar aan de machthebbers van het Oosten en het Westen, aan hen die maar een kik hoeven te geven en soldaten rukken uit. Geloven is daarvan weten, maar je er niet door laten verblinden. Christen zijn is weten dat de echte macht op een andere plek ligt, bij Iemand anders, bij Hem die trouw is en sterk, bij Hem die niet los zal laten wat zijn hand is begonnen.
Begrijpt u nu hoe belangrijk die pincode van David is? Het is trouwens opmerkelijk dat in Psalm 138: 3 niet gesproken wordt over de vervulling van heel specifieke wensen. Nee, we lezen over een gebed dat verhoord wordt doordat de bidder kracht voor zijn ziel ontvangt.
U weet het vast ook wel uit eigen ervaring dat we niet altijd precies krijgen waar we voor bidden. Wat God, daarentegen, altijd wel wil schenken is kracht voor je binnenste, vernieuwde hoop, geloof en liefde, nieuwe moed om de draad weer op te kunnen pakken.
Onthoud dus uw eigen pincode(s), maar vergeet vooral ook deze van David niet: 1-3-8-3. De Oude Psalmberijming verwoordt het in vers 2 als volgt: “Door al Uw deugden aangespoord, hebt Gij Uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven.
Ds. B.F. (Bas) Bakelaar
november 2022
terug