Onafhankelijke blijdschap Onafhankelijke blijdschap
Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel.
(Lukas 10: 20)

Enthousiast keren de zeventig terug van hun missie. Jezus heeft hen uitgezonden met een volmacht. En ze zijn onder de indruk van de uitwerking daarvan: zelfs de boze geesten hebben zij kunnen uitwerpen! Hun geestelijk succes zorgt voor blijdschap, voor een opgetogen gevoel.

In reactie zet Jezus zeker geen rem op de blijdschap van zijn volgelingen. Integendeel: zijn uitspraak, dat Hij de satan als een bliksem uit de hemel heeft zien vallen (vers 18), klinkt als een jubelroep. In een profetisch visioen ziet Hij de definitieve val van Gods grote tegenstander al voor zich. En wat de discipelen hebben meegemaakt, het uitwerpen van de demonen, kan gezien worden als een voorbode daarvan.

Jezus is echter nog niet uitgesproken. Genieten van geestelijke successen mag, maar heeft ook iets kwetsbaars. Hij wijst op een andere reden tot blijdschap die altijd overeind blijft, onafhankelijk van onze successen en mislukkingen: verblijd je erover dat je naam is opgeschreven in de hemel. Denk ook aan wat Paulus daarover schrijft in Filippenzen 4: 3-4.
Daar wijst de apostel erop dat de namen van zijn medewerkers zijn opgeschreven in het boek des levens, en voegt hij er de oproep aan toe om ons altijd weer te verblijden in de Here Jezus Christus.

Door alles heen hoor je het hart van de Goede Herder kloppen. Hij wil zijn leerlingen voor twee dingen behoeden: voor hoogmoed in geval van succes, en voor zwaarmoedigheid in geval van mislukking. Ik denk dat we allebei de gemoedstoestanden wel kennen…

Aan het voorbeeld van Jezus zelf kunnen we aflezen dat betekenisvolle dienst in het Koninkrijk van God niet altijd samenvalt met aards succes. Zijn kruisiging zag er in eerste instantie uit als een mislukking. En zo werd Hij dan ook door velen op Golgotha bezien en bespot. Wie gelooft kijkt anders naar Hem die daar hangt. Die weet dat die ogenschijnlijke mislukking ten diepste een verhoging is, dat daar geen mislukkeling hangt maar een Overwinnaar.

In tegenstelling tot wat het welvaartsevangelie zegt, valt christen-zijn niet samen met het hebben van succes. Nee, meer dan eens hebben we te kampen met tal van tegenslagen, en gaat ons leven door diepe dalen heen. Op zulke momenten mag je denken aan, en je laten troosten door, het bovenstaande vers, dat je naam geschreven staat in het boek des levens.
Niet om iets in jezelf, maar omwille van Christus, de Overwinnaar. Door Hem in het verleden behaalde resultaten bieden juist wél garantie voor onze toekomst! “Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van ons hart. Als wij alles moeten derven, staat uw liefde ons bij in smart” (Gez. 141: 3a WK).
 
Ds. B.F. (Bas) Bakelaar
maart 2021
terug