Belijdenis in een dubieuze bed & breakfast Belijdenis in een dubieuze bed & breakfast
'Ik weet', zei ze tegen hen…
(Jozua 2: 9a)

Flavius Josephus noemt het in zijn 'Oude geschiedenis van de Joden' een herberg. Dat is wel een heel neutrale omschrijving van de plaats waar de twee Israëlitische spionnen zich bevinden. Ze bevinden zich namelijk op het dak van een huis waar mannen niet alleen komen om te overnachten, maar ook om aan hun seksuele trekken te komen. We weten niet waarom ze op die plek terecht zijn gekomen. Misschien wel juist omdat ze op zulke plekken niet naar je naam en ID vragen.

Ik stel me zo voor dat de vrouw des huizes meer dan eens nieuwsgierige buitenstaanders met smoesjes om de tuin heeft geleid. Dus het zal haar niet zoveel moei­te hebben gekost om ook de mannen van de koning van Jericho op een dwaalspoor te brengen: 'Nee, die mannen zijn hier wel geweest, maar ze zijn hier niet meer in huis. Ze zijn vertrokken voordat het donker werd'. Op eenzelfde manier als bij ons in de Tweede Wereldoorlog gebeurde, redt zij het leven van de mannen die bij haar hun toevlucht hebben gezocht. En nadat ze dat gedaan heeft, gaat ze naar hen toe. Niet om te doen wat in haar huis gebruikelijk is. Nee, op de wallen van Jericho spreekt deze vrouw van lichte zeden een belijdenis uit!

'Ik weet', zegt ze in hoofdstuk 2: 9. En wat zij weet is een getuigenis over de God van Israël. Zijn macht en ma jesteit, en de wonderdaden die Hij eerder voor zijn volk verricht heeft, zijn de Jordaan overgekomen. 'Rachab' betekent ruimte. In het hart van deze heidense vrouw is ruimte gekomen voor de God van Israël. Zij heeft Hem gehoord, en vervolgens ook gehoor gegeven aan wat Hij zegt. Dat noemen we ook wel 'geloven'.

Na haar belijdenis op het dak, over de macht en ma jesteit van de God van Israël, vraagt Rachab de twee spionnen om redding van haar en haar familie. Veel lezers zullen weten hoe dat gegaan is, dat een scharlaken koord daarin een belangrijke rol heeft gespeeld. Hoogst­ waarschijnlijk gaat het om de rode lamp van die tijd, die duidelijk maakte wat er binnen in huis te verwachten viel. Deze keer heeft het koord een heel andere functie. Het redde de bewoners van het huis van de dood, zoals eens, bij de uittocht uit Egypte, het bloed van het lam dat deed (Exodus 12: 7).

Rachab wordt gered en komt zelfs in de geslachtslijn van de Here Jezus terecht, als moeder van Boaz (Mattheüs 1: 5). Zo wordt zij die gered werd ingeschakeld voor de redding van de hele mensheid. Hoe won­derlijk kan het lopen! Gered wordt ze door haar geloof (Hebreeën 11: 31). Dat ontstond toen ze naar God begon te luisteren. Blijkbaar kan geloof overal beginnen, zowel in de kerk als in een dubieuze bed & breakfast, en op tal van andere plaatsen. Waar geluisterd wordt, waar aan deze God gehoor wordt gegeven, daar komt ruimte voor redding!
 
Ds. B.F. (Bas) Bakelaar
oktober 2020
terug