Gewoon heel mooi Gewoon heel mooi
En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was.
(Lukas 15: 6)
 
Het bovenstaande vers is afkomstig uit de gelijkenis van het verloren schaap. Een verwijzing daarnaar vinden we onder vraag 1 van de onlangs uitgekomen 'Gewone Catechismus'. Bij het woord catechismus zal niet iedereen vol enthousiasme opspringen. Alhoewel er zeker nog wel een schare van liefhebbers bestaat, die het doordachte, praktische en tere van bijvoorbeeld de Heidelbergse Catechismus weten te waarderen, en blij zijn met leerdiensten op basis van dit leerboekje van de kerk, roept het genoemde woord bij velen toch ook iets van gedateerdheid en voorspelbaarheid op. Enkele theologen, onder wie Theo Pleizier, Arnold Huijgen en Dolf te Velde, waren de mening toegedaan dat het tijd was voor een nieuwe catechismus. Daarom kwamen zij met een eigentijdse verwoording van het christelijk geloof in 100 vragen en antwoorden. Ik moet het nog in z’n geheel doornemen, maar een eerste lezing stemt me blij en dankbaar.

De eerste vraag die gesteld wordt is: 'Waarin vind jij je geluk?' En dan het antwoord: 'Mijn geluk is dat Jezus Christus mij gevonden heeft. Hij offerde zichzelf op om mij thuis te brengen in de liefde van God. Zijn Geest maakt in mij de hoop wakker op Gods nieuwe toekomst, voor mij en heel de wereld'. Onderaan de bladzijde vinden we vervolgens drie tekstverwijzingen, onder andere naar het eerste gedeelte van Psalm 84, waar de dichter lyrisch spreekt over de heerlijkheid van Gods huis. Gods woningen zijn lieflijk. Zijn ziel verlangt naar de voorhoven van de HEERE. Daar bij God voelt het als thuis. En wat is het heerlijk om als mens thuis te mogen  komen, op je  eeuwige bestemming, waarvoor je geschapen bent. Het zoeken naar geluk heeft daar alles mee te maken.

Een andere verwijzing is die naar de bovengenoemde gelijkenis van het verloren schaap. Dat gedeelte wordt aangehaald omdat het verhaal van de Bijbel niet hetzelfde is als dat van veel avonturenfilms. Daarin zien we helden die na veel strijd, ontberingen en hun best doen uiteindelijk toch de felbegeerde, verborgen schat vinden. In het evangelie is dat anders. Het schaap is niet aan het zoeken maar de herder. Het evangelie is het verhaal van God, die naar mensen op zoek is. Mensen die het geluk wel zoeken maar het zelf niet vinden. Daarvoor staat er ook te veel in de weg, zowel buiten hen als in hen: zonde, schuld, gebrokenheid, allerlei hindernissen. Wat is het daarom geweldig dat die hemelse herder op zoekt gaat en mensen vindt.

Christus ontmoeten is het geluk in de schoot geworpen krijgen. Hij neemt ons aan, aanvaardt ons, wie en hoe we ook zijn. Sta daar eens even bij stil. Dat Christus je op de schouders wil nemen en thuis wil brengen. En dat Hij dan ook de prijs betaalt die daarvoor nodig is. De Barmhartige Samaritaan verbond, verzorgde en betaalde alles wat nodig was voor het herstel van de gewonde reiziger op zijn weg (Luk. 10: 25-37). Jezus gaat nog verder. Hij laat zich verwonden en betaalt met zijn eigen leven de prijs die nodig is om ons zondaren voor altijd thuis te kunnen laten komen. Een mooier verhaal is er eigenlijk  niet…

De honderd vragen van deze Gewone Catechismus helpen om het geheim van het geloof weer op het spoor te komen. De taal is fris, en de inhoud raakt je hart. U gaat er vast nog meer uit horen!
 
Ds. B.F. (Bas) Bakelaar
oktober 2019
terug