De Man van smarten De Man van smarten
Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.
Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
(Jesaja 53: 4-5)
 
In deze tijden herleven oude teksten. Zo zal het lang geleden zijn dat zo vaak en door zoveel mensen het Onze Vader in de mond is genomen. Gek is dat niet, want iedereen is op zoek naar grond onder zijn voeten, naar een stevig fundament. En die vind je niet in slogans en kreten die een paar maanden geleden nog met een glimlach van mond tot mond gingen.

Mijn eigen zoektocht deed mij een blik werpen op het getuigschrift van mijn belijdenis in april 1990. Het zal niet voor niets zijn dat helemaal onderop, aan de basis, de tekst van Hebreeën 13: 8 is afgedrukt: “Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid”. Zij die er toen bij waren, zijn niet allemaal meer in leven. Wat een troost om te mogen weten dat zij door Hem die zij beleden werden vastgehouden, in leven en in sterven!

De tekst boven deze meditatie is ook oud en overbekend. En in goede tijden zou je hem misschien wat verveeld wegduwen: “Dat weten we zo zachtjes aan, wel wat daar staat!” Het is gek, maar nu komt dezelfde tekst heel anders bij mij binnen. Jesaja 53 is een profetie over de Knecht van de HEERE. Een profetie, die in zijn tijd betekenis heeft gehad, maar vooral vooruit wijst naar Jezus Christus en zijn lijden.

Het meest getroffen werd ik deze keer door vers 4: “Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen”. Gereformeerde belijders, zoals wij, hebben dat zinnetje nogal eens overgeslagen. Dat Jezus plaatsvervangend onze straf gedragen heeft, dat hebben de meesten van jongs af aan geleerd. Dat is ‘gesneden koek’. Bij het stuk over ziekten denken we eerder aan charismatische groepen, die soms claimen dat een gelovige niet ziek hoeft te zijn, en dat je genezing dus ook bij God op kunt eisen. Zelf heb ik erg veel moeite met die gedachte, maar het zinnetje staat er wel… Wat moeten we er dan mee?

Nou, zouden we het misschien ook zo mogen lezen dat Hij, de Man van Smarten, werkelijk alles op zich heeft gekregen, dat alles op Hem neer is gekomen? En met ‘alles’ bedoel ik in dit verband alle gevolgen van de zonde: ziekte, gebrokenheid, de Schepping die zucht en steunt in al haar voegen, relaties die stuk lopen, en noem maar op. Hoezeer is dat allemaal tegen Gods plan en bedoeling in; wat lijdt de hemelse Vader hieronder! Hij kan het niet aanzien en stuurt een Knecht om het op zich te nemen en weg te dragen: de zonde, ziekte in al haar verschijningsvormen en ook de straf!

Mogen we daarom misschien ook zeggen dat Jezus niet alleen een doornenkroon, maar ook Corona (=  Latijn voor ‘kroon’) gedragen heeft? En Hij die draagt is dan die Grote Hogepriester, over Wie de eerdergenoemde Hebreeënbrief, in hoofdstuk 4: 15 zegt “…dat wij geen Hogepriester hebben die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden…”. Jezus weet hoe het leven hier beneden is. Hij kent het, Hij kent ons leven in al zijn hoogte- en dieptepunten. Die heeft Hij aan den lijve ervaren. Hij weet ook wat een ziekte als Corona is, en draagt die met en voor ons. Daar is Hij voor gekomen. Laten wij dan die Knecht van de HEERE niet met lege handen laten staan, maar Hem onze zonden en ons leed in handen geven, opdat Hij die op zich kan nemen en weg kan dragen. Dat in zijn handen geven, die overdracht, kan plaatsvinden in en door ons gebed. Laten wij niet schromen, maar ruimhartig gebruik maken van dit Medicijn van God. Het bekent niet nu overal al van verlost zijn. Het betekent wel dat je nu al voelt hoe het uiteindelijk in het Koninkrijk van die Koning zal worden.

O blij vooruitzicht dat mij streelt,
ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen,
verzadigd met uw goddelijk beeld. 

(Psalm 17:7 WK)
Ds. B.F. (Bas) Bakelaar
april 2020
terug