GEMEENTE | Kringwerk

Bijbelkring

Op de Bijbelkring wordt door de predikant ieder seizoen een bijbelgedeelte behandeld, gericht op diegenen die graag luisteren. Dat neemt niet weg dat er volop gelegenheid is tot het stellen van vragen en tot onderling gesprek. U bent van harte welkom! Ook via de kerktelefoon kunt u meeluisteren.

Wanneer: Eens per maand, zie Agenda.
Waar: In 't Voorhof
Contact:Ds. B.F. Bakelaar
Telefoon: (0180) 84 01 48
Stuur een e-mail

Reaf Life

Real Life is een Bijbelstudiegroep voor jongeren van 20 tot 30 jaar. We willen in 12 avonden 4 thema's gaan behandelen over Real Life (het echte leven).

Wanneer: Ongeveer twee keer per maand, zie Agenda.
Waar: In overleg
Contact:Dhr. C Kerkstra
Telefoon: 06-11 33 03 00
Stuur een e-mail

Vrouwen Bijbel Studie Kring

De Vrouwen Bijbel Studie Kring is een kring van vrouwen die praten met en luisteren naar elkaar over wat hen bezighoudt als vrouw, en die op zoek zijn naar wat God en Zijn Woord voor hen betekent in het leven van alledag. Tijdens de bijeenkomst wordt er een onderwerp behandeld, of is er een spreker/spreekster uitgenodigd die een inleiding houdt. Vrouwen van alle leeftijden zijn van harte welkom.

Wanneer: Eens per maand op donderdag (9.15 uur tot 11.15 uur), zie Agenda
Waar: In 't Voorhof
Contact:Mevr. M.G. Riko
Telefoon: (0180) 51 02 78
Stuur een e-mail

Gesprekskring 'Oase'

De gesprekskring 'Oase' is een kring waar met elkaar een bijbelgedeelte wordt overdacht. Bij toerbeurt zal iemand een bijbelgedeelte inleiden, waarna de deelnemers in groepjes aan de hand van vragen over het betreffende gedeelte van gedachten wisselen. Ook het gebed en het zingen van psalmen, gezangen en liederen zijn belangrijke onderdelen van de avond. De gesprekskring 'Oase' staat open voor jong en oud; kortom voor iedereen die wil nadenken over datgene wat God ons in Zijn Woord te zeggen heeft.

Wanneer: Eens per drie weken, zie Agenda
Waar: In 't Voorhof
Contact:Mevr. A. Blok
Telefoon: (0180) 51 80 41
Mevr. P. Heuvelman-Aaldijk
Telefoon: (0180) 52 59 24
Mevr. A. Vat
Telefoon: (0180) 52 35 16
Mevr. B. Wisse
Telefoon: (0180) 51 65 26
 
Inloggen
© 2001-2019 Kerkaandelek.nl
Kerkaandelek.nl RSS feeds