Bijbelkring Bijbelkring
Op de Bijbelkring wordt door de predikant ieder seizoen een bijbelgedeelte behandeld, gericht op diegenen die graag luisteren. Dat neemt niet weg dat er volop gelegenheid is tot het stellen van vragen en tot onderling gesprek. 
lees meer »
 
Real Life Real Life
Real Life is een Bijbelstudiegroep voor jongeren van 20 tot 30 jaar. We willen in 12 avonden 4 thema's gaan behandelen over Real Life (het echte leven). 
lees meer »
 
Vrouwenbijbelstudie- kring Vrouwenbijbelstudie- kring
De Vrouwenbijbelstudiekring is een kring van vrouwen die praten met en luisteren naar elkaar over wat hen bezighoudt als vrouw, en die op zoek zijn naar wat God en Zijn Woord voor hen betekent in het leven van alledag. 
lees meer »
 
Gesprekskring Oase Gesprekskring Oase
De gesprekskring 'Oase' is een kring waar met elkaar een bijbelgedeelte wordt overdacht. Bij toerbeurt zal iemand een bijbelgedeelte inleiden, waarna de deelnemers in groepjes aan de hand van vragen over het betreffende gedeelte van gedachten wisselen. 
lees meer »