Gesprekskring Oase Gesprekskring Oase
De gesprekskring 'Oase' is een kring waar met elkaar een bijbelgedeelte wordt overdacht. Bij toerbeurt zal iemand een bijbelgedeelte inleiden, waarna de deelnemers in groepjes aan de hand van vragen over het betreffende gedeelte van gedachten wisselen. Ook het gebed en het zingen van psalmen, gezangen en liederen zijn belangrijke onderdelen van de avond.
De gesprekskring 'Oase' staat open voor jong en oud; kortom voor iedereen die wil nadenken over datgene wat God ons in Zijn Woord te zeggen heeft. 

Wanneer: Eens per drie weken, zie agenda.
Waar: 't Voorhof
Contact: A. (Anneloes) Blok
Tel. 0180-51 80 41 
A. (Annette) Vat
Tel. 0180-52 35 16 
B. (Barbera) Wisse
Tel. 0180-51 65 26 
 
terug