Bijbelkring Bijbelkring
Op de Bijbelkring wordt door de predikant ieder seizoen een bijbelgedeelte behandeld, gericht op diegenen die graag luisteren. Dat neemt niet weg dat er volop gelegenheid is tot het stellen van vragen en tot onderling gesprek. U bent van harte welkom!
Ook via de kerktelefoon kunt u meeluisteren. 

Wanneer: Eens per maand, zie agenda.
Waar: 't Voorhof
Contact: Ds. B.F. (Bas) Bakelaar
Tel. 0180-84 01 48 
e-mail
 
terug