GEMEENTE | Commissies

Commissie Bijzonder Kerkenwerk

De Commissie Bijzonder Kerkenwerk regelt en bewerkt een aantal praktische zaken rond kerk- en ouderenwerk.

Contact:Dhr. C. Korevaar
Telefoon: (0180) 51 86 12
Stuur een e-mail

Commissie Seniorenmiddagen

De Commissie Seniorenmiddagen organiseert jaarlijks van september tot en met mei seniorenmiddagen in 't Voorhof voor alle 55-plussers in Krimpen aan de Lek. Dit zijn gezellige middagen met een meditatie en een presentatie over een interessant onderwerp. De Kerstmiddag wordt gehouden in het kerkgebouw met aansluitend de mogelijkheid voor deelname aan een broodmaaltijd in 't Voorhof.

Contact:Mevr. G. Barnhoorn - van der Vlist
Telefoon: (0180) 51 56 36
Stuur een e-mail

Evangelisatie Commissie

De Evangelisatie Commissie draagt zorg voor het uitdragen van het Evangelie. Dit gebeurt ondermeer door het verspreiden van bladen als 'Echo' en 'Elisabethbode' en attenties met een 'boodschap' tijdens bijzondere evenementen.

Contact:Mevr. P. Heuvelman-Aaldijk
Telefoon: (0180) 52 59 24
Stuur een e-mail

Hervormde vrouwendienst ( HVD )

De Hervormde Vrouwendienst bestaat uit een aantal dames die inwoners van Krimpen aan de Lek van 75 jaar en ouder rond hun verjaardag bezoeken en een attentie aanbieden. Ook bezoeken zij jubilerende echtparen, gezinnen die zijn verblijd met de geboorte van een baby en huisgebonden mensen.

Contact:Mevr. B. Wisse
Telefoon: () 80 51 65 26
Stuur een e-mail

Jeugdwerk

Het jeugdwerk wordt vertegenwoordigd door een overkoepelende organisatie met als doel het jeugdwerk te stimuleren en te ondersteunen.

Contact:Dhr. P.J. Haspels
Telefoon: (0180) 51 89 28
Stuur een e-mail

Zendingscommissie

De Zendingscommissie heeft tot doel de wereldwijde- en landelijke zendingsopdracht van de kerk financiŽel mogelijk te maken en te ondersteunen met aandacht en gebed. Dit gebeurt onder meer door het houden van diverse zendingscollecten en het verzorgen van de zendingsbussen aan de uitgang van de kerk.

Een maal per jaar wordt een predikant, verbonden aan de Gereformeerde Zendingsbond of aan de Inwendige Zendingsbond, gevraagd om in een kerkdienst voor te gaan. Ook verkoopt de Zendingscommissie kalenders en dagboekjes van de Gereformeerde Zendingsbond. Soms wordt er een zendingsavond of -middag georganiseerd in 't Voorhof, waarvoor een spreker wordt uitgenodigd.

Giften voor de zending kunt u overmaken naar bankrekening nummer (IBAN) NL23 RABO 0333 8540 47 ten name van Zendingscommissie Ned. Herv. Gem. te Krimpen aan de Lek, p/a Dorpsstraat 1, onder vermelding van "Gift Zendingsproject".

Contact:Dhr. A. Blok
Telefoon: (0180) 51 80 41
Mevr. A.J.L. Vat-Smits
Telefoon: (0180) 52 35 16
Stuur een e-mail
 
Inloggen
© 2001-2019 Kerkaandelek.nl
Kerkaandelek.nl RSS feeds