Werkgroep Albanië Werkgroep Albanië
Uit de samenwerking tussen de Diaconie en de Zendingscommissie is de Werkgroep Albanië ontstaan. In deze werkgroep hebben twee diakenen, twee leden van de zendingscommissie en drie gemeenteleden zitting.

Sinds 2006 zet de werkgroep zich met de gemeente en in samenwerking met de GZB in voor de verbetering van het onderwijs in een deel van Albanië, door o.a. te voorzien in lesmateriaal en schoolmeubilair. Ook worden er geldmiddelen ter beschikking gesteld ter bevordering van de gezondheidszorg en de verkeersveiligheid van kinderen. Verder wordt er regelmatig kinderkleding en speelgoed gestuurd.

Het vervoer naar Albanië wordt verzorgd in samenwerking met de stichting Hoop voor Albanië (HvA).

In deze werkgroep hebben twee diakenen, twee leden van het missionaire team en drie gemeenteleden
zitting.
 
terug