Missionair Team Missionair Team
Het Missionaire Team bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Ds. B. Bakelaar 
Kees Klerk
Klaas Jansen 
Minka Zeilstra
Teus Kleijn (voorzitter)
André Blok (penningmeester)
Willianne de Jong-Graveland (secretaris)
Stéfan van der Heijden

Algemeen contact Missionaire Team:
T. (Teus) Kleijn
W. (Willianne) de Jong-Graveland
A. (André) Blok
e-mail Missionaire team

De belangrijkste taakgebieden waarop het missionaire team zich richt zijn:

Vorming en toerusting
‘Missionaire gemeente zijn’; hoe bevorderen we missionaire bewustwording onder jongeren en ouderen, zodat er draagvlak ontstaat voor de andere taakgebieden en ieder gemeentelid hieraan ook kan bijdragen in de eigen leefomgeving

Evangelisatie-activiteiten in het eigen dorp.
Zo veel mogelijk in samenwerking met de Ontmoetingskerk (de andere PKNgemeente in Krimpen aan de Lek), de kerken een duidelijk gezicht geven en daarmee de Goede Boodschap uitdragen.

Contact evangelisatieactiviteiten:
e-mail evangelisatieactiviteiten

Zendingsactiviteiten in de wereld om ons heen in binnen- en buitenland.
Dit kan zowel door middel van financiële ondersteuning aan missionaire projecten als door bilaterale contacten met ‘opbouw gemeenten’ in binnen- en buitenland. De voormalige zendingscommissie valt vanaf nu onder het Missionair Team. 
De financiële ondersteuning gebeurt onder meer door het houden van diverse zendingscollecten en het verzorgen van de zendingsbussen aan de uitgang van de kerk. Voor giften voor de zending wordt u verwezen naar  Organisatie - Financieel - Rekeningnummers
Een maal per jaar wordt een predikant, verbonden aan de Gereformeerde Zendingsbond of aan de Inwendige Zendingsbond, gevraagd om in een kerkdienst voor te gaan. Ook verkoopt de Zendingscommissie kalenders en dagboekjes van de Gereformeerde Zendingsbond.

Contact zendingsactiviteiten:
A. (André) Blok
Tel. 06 53708124
e-mail zendingsactiviteiten


 
terug