Wijk 4 Wijk 4
Bilderdijkstraat, Constantijn Huygensstraat, De Markt, Frans Halsstraat, Hoofdstraat, Jacob Catsstraat, Jan Steenstraat, Joost van de Vondelstraat, Looierijstraat, Marijke Staete, Vincent van Goghplein. 

Ouderling: A.D. (Aart) de Knikker
Diaken: A. (Anne) Hartmans
Bezoekzuster: M.A. (Ria) Hoogendoorn - Van Ommen
Bezoekbroeder: W. (Wim) de Jong 
Contact: A.D. (Aart) de Knikker / A. (Anne) Hartmans
e-mail
terug