Wijk 3 Wijk 3
Blokmakersstraat, Boogaerdthof, De Dertienhuizen, De Rotonde, Houtzagerstraat, Koningin Julianastraat, Kerkestoep, Nijverheidsplantsoen, Plein Welgelegen, Scheepmakersstraat, Schoolstraat, Touwslagerstraat, Visserijstraat, Zalmstraat, Zeilmakersstraat. 

Ds. B.F. (Bas) Bakelaar
Ouderling: J.W. (Willem) Vat
Diaken: M.J. (Nico) Wisse
Bezoekzuster: B.A. (Sjanie) van Mullem - den Boer
Contact: J.W. (Willem) Vat
e-mail

 
terug