Raam van de architecten

Raam van de architecten
Raam van de architecten, anno 1940. 
Geschenk van Hr. G.J. van Oordt, burgemeester van Krimpen aan de Lek.
Geschonken door Ir. M.C.A. Meischke en W. Vermeer, voorstellend de ark van Noach. 
terug