Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Het werk van de kerkrentmeesters betreft het beheer van de eigendommen van de gemeente en de zorg voor het bijeenbrengen van de benodigde gelden.

Ouderling-kerkrentmeesters:
B. (Bas) Gijze, voorzitter
D.C. (Dick) Theunisse, secretaris
A.R. (Arthur) Seton

Kerkrentmeesters (geen lid van de kerkenraad):
W. (Willem) van der Spek
C. (Commer) Korevaar 
terug