Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Het werk van de kerkrentmeesters betreft het beheer van de eigendommen van de gemeente en de zorg voor het bijeenbrengen van de benodigde gelden.

Ouderling-kerkrentmeesters:
B. (Bas) Gijze, voorzitter
D.C. (Dick) Theunisse, secretaris
penningmeester - vacant

Kerkrentmeesters:
W. (Willem) van der Spek (geen lid van de kerkenraad)
C. (Commer) Korevaar (geen lid van de kerkenraad)
terug