Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad is het bestuur van de lokale protestantse kerkelijke gemeente. De kerkenraad bestaat uit de ouderlingen en diakenen, de predikant en de kerkrentmeesters.

Het dagelijks bestuur van de kerkenraad (het moderamen), wordt gevormd door:
Ds. B.F. (Bas) Bakelaar, predikant
A.D. (Aart) de Knikker, praeses
T. (Teus) Kleijn, scriba
F. (Frans) Loeve, assessor
D.C. (Dick) Theunisse, (namens de kerkrentmeesters)
S.M. (Stéfan) van der Heijden, (namens de diaconie)

De kerkenraad bestaat uit drie afdelingen: Pastoraat, Diaconaat en Kerkrentmeesters.
terug