Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad is het bestuur van de lokale protestantse kerkelijke gemeente. De kerkenraad bestaat uit de ouderlingen en diakenen, de predikant en de kerkrentmeesters.

Het dagelijks bestuur van de kerkenraad (het moderamen), wordt gevormd door:
Ds. B.F. (Bas) Bakelaar, predikant
A.D. (Aart) de Knikker, praeses
J.W. (Willem) Vat, scriba
F. (Frans) Loeve, assessor
B. (Bas) Gijze, (namens de kerkrentmeesters)
T. (Teun) Naaktgeboren, (namens de diaconie)
D.C. (Dick) Theunisse, toegevoegd lid

De kerkenraad bestaat uit drie afdelingen: Pastoraat, Diaconaat en Kerkrentmeesters.
terug