Kerkelijk zegelraam

Kerkelijk zegelraam
Kerkelijk zegelraam, anno 1940.
Met als thema, 'hij moet wassen maar ik minder worden', een geschenk van de kerkvoogdij, de notabelen en de kerkenraad. Voorstellend de doop van Christus door Johannes de Doper in de Jordaan. Kosten f.125,-- 
terug