Eerste organisten en orgeltrappers Eerste organisten en orgeltrappers
Twee sollicitanten meldden zich destijds aan voor de functie van organist. S.A. Verhoeff en H.C. Helleman uit Nieuw Lekkerland. De keus viel op de heer Helleman. Ook werd er een reglement opgesteld met de eisen voor de organist. 

Enkele jaren later, in 1871, kwam er bij de kerkenraad een klaagbrief binnen bij de kerkvoogdij: 
 
Eene klagt van de Eerw. kerkenraad en enige gemeenteleden over de ongeregelde bepaling van het orgel, dat onstichtelijkheid in de Godsdienstoefening verwekt." 

De organist werd voor zijn onstichtelijke dienstbaarheid op het matje geroepen. De reglementen werden toen aangepast. Helleman nam hierna ontslag, maar trok dit later weer in. 

Tijdens een kerkdienst in 1877, was het zo koud in de kerk dat de organist niet meer kon spelen. In de notulen is te lezen dat ook de orgeltrapper op de tocht stond. De oorzaak was een gebrek aan kolen. 
terug