Diaconaat Diaconaat
De diakenen hebben de opdracht de gemeente te helpen bij haar diaconale opdracht en haar bewust te maken van haar diaconale taak.

T. (Teun) Naaktgeboren, voorzitter
A. (Anne) Hartmans
A.A. (Arco) van den Heuvel, secretaris
S.M. (Stéfan) van der Heijden, jeugddiaken 
M.J. (Nico) Wisse, penningmeester 

R. (Ruth) van den Heuvel-Slappendel, diaconaal ontvanger (geen lid van de kerkenraad)
terug