GEMEENTE | Beleidsplan

Beleidsplan 2017-2021 en plaatselijke regeling

In zijn vergadering van november (2017) heeft de kerkenraad het beleidsplan 2017-2021 en de geactualiseerde plaatselijke regeling vastgesteld. Op de gemeenteavond heeft de gemeente waardevolle feedback gegeven op het concept-beleidsplan zoals dat ter inzage lag. Een deel van deze feedback is opgevolgd en heeft geleid tot aanpassingen.

Het beleidsplan en de plaatselijke regeling zijn in te zien via onderstaande links:

Beleidsplan 2017 - 2021 (PDF)

Plaatselijke regeling (PDF)

Mocht u de bestanden niet kunnen openen, dan kunt u de gratis Adobe Reader installeren.

Nadere uitwerking van diaconaal beleid

Schuldhulpverlening
De diaconie heeft beleid inzake Schuldhulpverlening vastgelegd om tot een eenduidig startpunt te komen. Onderscheiden wordt:
- urenbesteding voor begeleiding (in te vullen door de betreffende behandelaar)
- geldbesteding: In beginsel alleen aan de orde als betrokkene gekozen heeft voor de weg naar professionele hulpinstanties leidend tot schuldsanering. Diaconie kan in het traject tot het moment van definitieve acceptatie door de hulpinstanties eventueel financieel bijspringen.

Donaties van niet-kerkelijke organisaties / bedrijfsleven
Bij door de kerk georganiseerde acties voor een breed aanvaarde bestemming binnen de lokale gemeenschap kunnen donaties gevraagd / aanvaard worden.
Een kleine tegenprestatie in de vorm van naamsvermelding is aanvaardbaar. Niet aanvaardbaar is sponsoring, omdat dit (meestal) tot een commerciŽle overeenkomst zal leiden.

 
Inloggen
© 2001-2019 Kerkaandelek.nl
Kerkaandelek.nl RSS feeds