Wijkteams Wijkteams
Een wijkteam bestaat uit de wijkouderling (eindverantwoording), een diaken, één of meerdere bezoekbroeders en -zusters en een vertegenwoordigster van de Hervormde Vrouwendienst (HVD). 

Zijn er zaken met betrekking tot het werk in uw wijk en/of wijkteam, dan kunt u altijd contact met hen opnemen.
terug