Pastoraat Pastoraat
De pastorale zorg over de gemeente wordt uitgeoefend door de predikant en de ouderlingen. 

Predikant Ds. B.F. (Bas) Bakelaar
B. (Bas) Goudriaan (assessor)
P.J. (Peter) Haspels (jeugdouderling) 
K. (Klaas) Jansen 
T. (Teus) Kleijn
A.D. (Aart) de Knikker (praeses) 
F. (Frans) Loeve 
S. (Sijbrand) Reijm
T. (Ton) Rook
J.W. (Willem) Vat (scriba)
J.R. (John) Volk

De pastorale zorg wordt samen met de wijkteams verleend. Zie Wijkteams voor de samenstelling van de wijkteams en de indeling van de wijken. Contact opnemen met het wijkteam kan via Contact - Wijkteams.
terug