Pastoraat Pastoraat
De pastorale zorg over de gemeente wordt uitgeoefend door de predikant en de ouderlingen. 

Predikant Ds. B.F. (Bas) Bakelaar
B. (Bas) Goudriaan (assessor)
P.J. (Peter) Haspels (jeugdouderling) 
K. (Klaas) Jansen 
A.D. (Aart) de Knikker (praeses) 
F. (Frans) Loeve 
S. (Sijbrand) Reijm
T. (Ton) Rook
J.W. (Willem) Vat (scriba)
P.C. (Peter) Voogt
T.W. (Teunis) van der Wal
 
terug