Pastoraat Pastoraat
De pastorale zorg over de gemeente wordt uitgeoefend door de predikant en de ouderlingen. 

Ds. B.F. (Bas) Bakelaar (predikant)
J. (Ans) Borsje-Smit
M. (Rien) van der Ham
T. (Teus) Kleijn (scriba)
A.D. (Aart) de Knikker (praeses) 
F. (Frans) Loeve (assessor)
P.C. (Peter) Voogt

De pastorale zorg wordt samen met de wijkteams verleend. Zie WIJKTEAMS voor de samenstelling van de wijkteams, de indeling van de wijken en voor contact met het wijkteam (via email). 
terug