GEMEENTE | Kerkenraad

Kerkenraad

Het dagelijkse bestuur van de kerkenraad (het moderamen), wordt gevormd door:

Ds. B.F. Bakelaarpredikant
Dhr. A.D. de Knikkerpraeses
Dhr. J.W. Vatscriba
Dhr. B. Goudriaanassessor
Dhr. B. Gijze( namens de kerkrentmeesters )
Dhr. M.P. Swijnenburg( namens de diaconie )

De kerkenraad bestaat uit 3 afdelingen: Pastoraat, Diakonaat en Kerkrentmeesters.

Pastoraat

Predikant Ds. B.F. Bakelaar
Dhr. B. Goudriaan ( assessor )
Dhr. P.J. Haspels ( jeugdouderling )
Dhr. K. Jansen
Dhr. A.D. de Knikker ( praeses )
Dhr. F. Loeve
Dhr. S. Reijm
Dhr. T. Rook
Dhr. J.W. Vat ( scriba )
Dhr. P.C. Voogt
Dhr. T.W. van der Wal
Dhr. J.C. van Wijngaarden

Diaconaat - Diakenen

>
Dhr. M.P. Swijnenburg voorzitter
Dhr. T. Naaktgeboren secretaris
Dhr. A. Hartmans
Dhr. G. Jansen jeugddiaken
Dhr. M.J. Wisse
Mevr. R. van den Heuvel -
   Slappendel
diakonaal ontvanger ( geen lid van de kerkenraad )

Kerkrentmeesters - College van Kerkrentmeesters

Ouderling-kerkrentmeester: Dhr. B. Gijze, voorzitter
  Dhr. R.A. Mauritz, penningmeester
  Dhr. D.C. Theunisse, secretaris
Kerkrentmeester: Dhr. W. van der Spek ( geen lid van de kerkenraad )
  Dhr. C. Korevaar ( geen lid van de kerkenraad )

Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau beheert de ledenadministratie.

Contact:Dhr. A.M. Visser
Telefoon: (0180) 55 12 60
(Telefonisch bereikbaar na 18:30 uur)
Stuur een e-mail
 
Inloggen
© 2001-2019 Kerkaandelek.nl
Kerkaandelek.nl RSS feeds