JEUGDWERK | De Jeugdclub

Jeugdclubs

De Jeugdclub is interkerkelijk en valt onder de verantwoordelijkheid van de twee Protestantse Kerken in Nederland in Krimpen aan de Lek (de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk). Een clubavond wordt met een bijbels stukje geopend, waarna er een ontspannen gedeelte volgt (knutselen of een spel). Het seizoen van De Jeugdclub loopt vanaf de startdag (half september) en eindigt ongeveer half april.

Waar en Wanneer: Jongens van groep 4, 5 en 6 van het basisonderwijs:
maandagavond 18:45 - 20:00 in 't Voorhof.
  Meisjes van groep 4, 5 en 6 van het basisonderwijs:
woensdagavond 18.45 - 20.00 uur in 't Voorhof.
  Jongens en meisjes van groep 7 van het basisonderwijs:
dinsdagavond 19:00 - 20:15 in 't Voorhof.
  Jongens en meisjes van groep 8 van het basisonderwijs:
donderdagavond 19:15 - 20:30 in 't Voorhof.
  Jongens en meisjes van het voortgezet onderwijs,
eens per twee weken op vrijdagavond in 't Voorhof.
 1e klas: 19:00-20:15 uur
 2e klas: 20:30-21:45 uur
Contact:Dhr. G. Karssen
Telefoon: (0180) 79 45 13
Stuur een e-mail
 
Inloggen
© 2001-2019 Kerkaandelek.nl
Kerkaandelek.nl RSS feeds