Glas in lood ramen Glas in lood ramen
De glas in lood ramen zijn allen ontworpen door dezelfde architect, waardoor de eenheid in het interieur en aankleding bleef gewaarborgd. De ontwerptekeningen van de ramen zijn op ware grote uitgetekend. Zij zijn vervaardigd door de bekende glazenier E. Warffeminus in Rotterdam. 
 
 
Burgemeesterraam

Burgemeesterraam
Burgemeesterraam, anno 1940.
Geschenk van Hr. G.J. van Oordt, burgemeester van Krimpen aan de Lek.
Met hun familiewapens, het gemeentewapen en het Hoogheemraadschap. 
 
Raam der schoolkinderen

Raam der schoolkinderen
Raam der schoolkinderen, anno 1940.
'De goede Herder', Psalm 23, aangeboden door de kinderen van het Christelijk onderwijs en openbaar onderwijs. 
 
Kerkelijk zegelraam

Kerkelijk zegelraam
Kerkelijk zegelraam, anno 1940.
Met als thema, 'hij moet wassen maar ik minder worden', een geschenk van de kerkvoogdij, de notabelen en de kerkenraad. Voorstellend de doop van Christus door Johannes de Doper in de Jordaan. Kosten f.125,-- 
 
Raam van de architecten

Raam van de architecten
Raam van de architecten, anno 1940. 
Geschenk van Hr. G.J. van Oordt, burgemeester van Krimpen aan de Lek.
Geschonken door Ir. M.C.A. Meischke en W. Vermeer, voorstellend de ark van Noach. 
 
Raam van de aannemers

Raam van de aannemers
Raam van de aannemers, anno 1940.
Van de aannemers van de kerk voorzien van afbeeldingen van hun eigen vakgebied. Het raam is geplaatst boven de hoofdingang aan de dijk. 
 
Vluchtelingenraam

Vluchtelingenraam
Vluchtelingenraam, anno 1942.
Van de bevolking uit Rhenen, als dank voor het enige tijd herbergen van 2800 van haar inwoners tijdens het oorlogsgeweld op 11 mei 1940. 
 
Bevrijdingsraam Bevrijdingsraam
Bevrijdingsraam, anno 1946.
Een idee van Ds. Enkelaar, aangeboden aan kerkvoogdij en notabelen. 
 
Dieren in de ramen Dieren in de ramen
Verder vinden we in de ramen verschillende dieren uitgebeeld, waaraan een prijsvraag was verbonden voor de schoolkinderen. Zij moesten raden welk dier het was en waar het in de bijbel werd genoemd.