Gebruik van 't Voorhof Gebruik van 't Voorhof

Het gebruik van 't Voorhof is alleen toegestaan door bestuursorganen, verenigingen en besturen van onze Hervormde Gemeente, het houden van verjaardagen, recepties e.d. door gemeenteleden, bijeenkomsten voor en / of na een huwelijksinzegening in ons kerkgebouw en bijeenkomsten voor en / of na een begrafenisdienst in ons kerkgebouw. In overleg kan van bovenstaande worden afgeweken.

Aan alle gebruikers wordt een gebruikerscontract aangeboden en een gecertificeerde sleutel welke toegang geeft tot het gebouw.

Alle gebruikers van 't Voorhof dienen hun gebruiksgoederen (koffie, thee, drank, hapjes enz.) zelf mee te brengen en zonodig te bevoorraden. Aan seizoensgebruikers worden voor het opslaan van de gebruiksgoederen voor het hele seizoen één of meerdere afsluitbare vakken toegewezen in een vakkenkast.

Aan de gebruiker zal een zaal worden toegewezen. In de betreffende zaal staat een basisopstelling van meubilair. Na gebruik dient de gebruiker de basisopstelling zelf weer terug te plaatsen.

De gebruiker dient na het gebruik alle gebruikte goederen (glazen, kop en schotels, bestek enz.) zelf af te wassen en in de kasten op te bergen.

Het gebruik van 't Voorhof is dus gebaseerd op zelfbediening in de ruimste zin van het woord.

Er is in overleg gedeeltelijke verzorging en/of bediening mogelijk.

Voorafgaande aan het gebruik van 't Voorhof zal de gebruiker ter plaatse worden rondgeleid, geinformeerd en geinstrueerd met betrekking tot de gebruiksregels, apparaten en alle overige ter zake doende onderwerpen.

Roken is in het gehele gebouw verboden!

terug