Activiteiten en commissies Activiteiten en commissies
Jeugdwerk
Kindernevendienst, Rock Steady, Youth Alpha, All to You, Jeugdclub, Vakantie Bijbelclub.

Belijdeniscatechese

Kringwerk
Bijbelkring, Real Life, Vrouwenbijbelstudiekring, Gesprekskring Oase.

Overige activiteiten
Zingen in 't Voorhof, Seniorenmiddagen, Alphacursus.

Commissies
Missionair Team, Commissie Bijzonder Kerkenwerk, Commissie Seniorenmiddagen, Evangelisatie Commissie, Hervormde vrouwendienst (HVD), Jeugdwerk, Zendingscommissie.
 
terug