Zendingscommissie Zendingscommissie
De Zendingscommissie heeft tot doel de wereldwijde- en landelijke zendingsopdracht van de kerk financiëel mogelijk te maken en te ondersteunen met aandacht en gebed. Dit gebeurt onder meer door het houden van diverse zendingscollecten en het verzorgen van de zendingsbussen aan de uitgang van de kerk. 

Een maal per jaar wordt een predikant, verbonden aan de Gereformeerde Zendingsbond of aan de Inwendige Zendingsbond, gevraagd om in een kerkdienst voor te gaan.
Ook verkoopt de Zendingscommissie kalenders en dagboekjes van de Gereformeerde Zendingsbond.
Soms wordt er een zendingsavond of -middag georganiseerd in 't Voorhof, waarvoor een spreker wordt uitgenodigd. 

Giften voor de zending kunt u overmaken naar bankrekening nummer NL23 RABO 0333 8540 47 ten name van Zendingscommissie Herv. Gem. Krimpen aan de Lek, p/a Dorpsstraat 1, onder vermelding van "Gift Zendingsproject". 

De zendingscommissie bestaat uit de volgende personen:
  • A. (André) Blok
  • L. (Laura) Haspels
  • G. (Gerrit) Janssen
  • M. (Maureen) Kerkstra - Oosterwijk
Contact:
A. (André) Blok
Tel. 06 53708124
e-mail zendingscommissie
 
terug