't VOORHOF | Informatie

't Voorhof is de ontmoetingsruimte voor de vele activiteiten in onze gemeente. Dit nieuwe eigentijdse gebouw werd op 31 januari 2004 officieel in gebruik genomen en staat naast het kerkgebouw aan de Dorpsstraat 1 te Krimpen aan de Lek. Het gebouw bestaat uit:

AtriumEen grote, in twee ruimten te scheiden zaal op de begane grond.
Dijkzaal en TorenzaalTwee op de verdieping gelegen vergaderzalen.
't VooronderDe jeugdkelder.
Fietsenstalling

Het gebouw is uitermate geschikt voor vergaderingen, jeugd- en ouderenwerk, verjaardagen, recepties en plechtigheden rondom begrafenissen.

Contact

Indien u 't Voorhof voor privé doeleinden wilt huren en/of daarover nadere inlichtingen wenst:

Contact:Mevr. I. Rehorst
Telefoon: () 06 48 39 21 68
Stuur een e-mail

Voor alle overige zaken met betrekking tot het gebruik van 't Voorhof door o.a. vaste huurders, vaste gebruikers en verenigingen en voor klachten, wijzigingen e.d.:

Contact:Dhr. B. Gijze
Telefoon: (0180 ) 51 61 80
Voorzitter
Stuur een e-mail

Gebruik van 't Voorhof

Het gebruik van 't Voorhof is alleen toegestaan door bestuursorganen, verenigingen en besturen van onze Hervormde Gemeente, het houden van verjaardagen, recepties e.d. door gemeenteleden, bijeenkomsten voor en / of na een huwelijksinzegening in ons kerkgebouw en bijeenkomsten voor en / of na een begrafenisdienst in ons kerkgebouw. In overleg kan van bovenstaande worden afgeweken.

Aan alle gebruikers wordt een gebruikerscontract aangeboden en een gecertificeerde sleutel welke toegang geeft tot het gebouw.

Alle gebruikers van 't Voorhof dienen hun gebruiksgoederen (koffie, thee, drank, hapjes enz.) zelf mee te brengen en zonodig te bevoorraden. Aan seizoensgebruikers worden voor het opslaan van de gebruiksgoederen voor het hele seizoen één of meerdere afsluitbare vakken toegewezen in een vakkenkast.

Aan de gebruiker zal een zaal worden toegewezen. In de betreffende zaal staat een basisopstelling van meubilair. Na gebruik dient de gebruiker de basisopstelling zelf weer terug te plaatsen.

De gebruiker dient na het gebruik alle gebruikte goederen (glazen, kop en schotels, bestek enz.) zelf af te wassen en in de kasten op te bergen.

Het gebruik van 't Voorhof is dus gebaseerd op zelfbediening in de ruimste zin van het woord.

Er is in overleg gedeeltelijke verzorging en/of bediening mogelijk.

Voorafgaande aan het gebruik van 't Voorhof zal de gebruiker ter plaatse worden rondgeleid, geinformeerd en geinstrueerd met betrekking tot de gebruiksregels, apparaten en alle overige ter zake doende onderwerpen.

Roken is in het gehele gebouw verboden!

 
Inloggen
© 2001-2019 Kerkaandelek.nl
Kerkaandelek.nl RSS feeds