Nadere uitwerking van diaconaal beleid Nadere uitwerking van diaconaal beleid
Schuldhulpverlening
De diaconie heeft beleid inzake Schuldhulpverlening vastgelegd om tot een eenduidig startpunt te komen. Onderscheiden wordt:
- urenbesteding voor begeleiding (in te vullen door de betreffende behandelaar)
- geldbesteding: In beginsel alleen aan de orde als betrokkene gekozen heeft voor de weg naar professionele hulpinstanties leidend tot schuldsanering. Diaconie kan in het traject tot het moment van definitieve acceptatie door de hulpinstanties eventueel financieel bijspringen. 

Donaties van niet-kerkelijke organisaties / bedrijfsleven
Bij door de kerk georganiseerde acties voor een breed aanvaarde bestemming binnen de lokale gemeenschap kunnen donaties gevraagd / aanvaard worden.
Een kleine tegenprestatie in de vorm van naamsvermelding is aanvaardbaar. Niet aanvaardbaar is sponsoring, omdat dit (meestal) tot een commerciële overeenkomst zal leiden. 
 
terug