Stichting Project Nest - geven, delen en vermenigvuldigen Stichting Project Nest - geven, delen en vermenigvuldigen
Zoals vermeld in Kerkklanken van februari jl. is Project Nest een stichting (met ANBI­status), actief sinds vorig jaar december, die gericht en kleinschalig via het creëren en stimuleren van zelfredzaamheid ter plaatse, kans­arme (wees)kinderen in Nepal en India helpt. Dit gebeurt op de 3 gebieden: gezondheid, onderwijs en bescherming. De stichting heeft een pro deo bestuur en een aantal ambassadeurs waar ik er een van ben. Informatie  over de stichting en de voortgang van verschillende projecten kunt u vinden op de website www.projectnest.org.

Ik wil het graag met u hebben over geven en delen
Wij, als leden van de Kerk zijn van huis uit vertrouwd met geven. Gelovige mensen delen over het algemeen makkelij­ker uit de overtuiging dat dienstbaarheid een opdracht is. Het Evangelieverhaal over het penninkje van de weduwe mogen we daarbij niet vergeten. In deze tijd van het jaar zitten we tussen St­. Maarten en St. Nicolaas. St. ­Maarten deelde zijn mantel met een arme, de eerste mantelzorger? St. Nicolaas kennen wij van het geven, hij zou ooit begonnen zijn armen te ondersteunen.
Het was voor mij als jongetje -­in de periode direct na de oorlog, toen de cadeautjes nog klein en eenvoudig waren-­ een harde les te horen dat St. Nicolaas niet meer bestond. Nu, meer dan 70 jaar later, heeft voor velen van ons het vieren van Sinterklaas buiten­ proportionele vormen aangenomen. De commercie speelt daar graag op in. Zelfs als we niets kunnen bedenken om te geven is er de cadeaubon. Bij veel mensen liggen ze in de kast bij gebrek aan (bestedings)doelen.

Terug naar het geven
Een paar overwegingen:
1. Denk aan de waarde van cadeaus.
Zou het wat minder kunnen?
Kunt u net als St. Maarten delen of met de ontvanger een reductie afspreken?
2. De cadeaubonnen in de kast kunt u wegschenken.
3. Hebt u geld overgehouden omdat u door coronabeperkingen wat minder op vakantie of uit eten kon of minder nieuwe kleren hebt gekocht? Geef het dan.
4.  Wordt u jarig, hebt u iets te vieren? Vraag dan uw familie en gasten vooral te denken aan www.projectnest.org/doneren/ aan of deel de QR­code.
Het bankrekening­ nummer is NL03 INGB 0009 6752 31 ten name van Stich­ting Project Nest.
Een eenmalige donatie is zeer welkom. Een kleiner vast bedrag per maand heeft de voorkeur omdat er voortdurend financiële mid­delen nodig zijn voor de zorg van kansarme (wees)kinderen.
Door dit verhaal verder te vertellen bezielt u anderen en vermenigvuldigt u het resultaat.
Tot slot, indachtig het Evangelie: de kleinste bijdrage is hoogst welkom maar uw gebed bovenal.

Ernst Mudde,
ambassadeur Stichting Project Nest


 
terug