Rolstoelen voor Albanië Rolstoelen voor Albanië
Het was in het begin van de corona-tijd dat we van Ada Hidi de aanvraag kregen voor rolstoelen.
Deze zijn hard nodig in de door aardbevingen getroffen gebieden waar een groot deel van de bevolking noodgedwongen nog in tenten moet wonen. Doordat we toen met HvA vervoerproblemen naar Albanië kregen hebben we die vraag even laten liggen. Daar we de inkomsten uit onze collecten vooral
gebruiken voor de aankoop van gebruikte kinderkleding en vervoer hebben we besloten om van deze aanvraag een SPONSOR-ACTIE te maken. Na veel zoeken hebben we een leverancier gevonden waar we tegen redelijke bedragen 10 nieuwe rolstoelen en 3 toilet- rolstoelen kunnen kopen. DV zondag 12 juli a.s. willen we de deurcollecte voor Albanië voor deze actie bestemmen.
Maar misschien vindt u het ook leuk om een rolstoel voor uw rekening te nemen.
Een rolstoel kost € 120,-- en een toiletrolstoel € 130,-- ze worden voor het vervoer in een kartonnen verpakking geleverd. Wilt u een rolstoel via uw bedrijf schenken (aftrekbaar) dan ontvangt
u een factuur op briefpapier van onze Hervormde Kerk. Het bedrag voor het schenken van een rolstoel of een bijdrage voor onze aankoop kunt u storten op de rekening van de Zendingscommissie: NL23 RABO 0333854047 onder vermelding van Rolstoelen-actie.
terug