HISTORIE | Glas in lood ramen

De glas in lood ramen zijn allen ontworpen door dezelfde architect, waardoor de eenheid in het interieur en aankleding bleef gewaarborgd. De ontwerptekeningen van de ramen zijn op ware grote uitgetekend. Zij zijn vervaardigd door de bekende glazenier E. Warffeminus in Rotterdam.

Het burgemeesterraam, anno 1940
Geschenk van Hr. G.J. van Oordt, burgemeester van Krimpen aan de Lek.
Met hun familiewapens, het gemeentewapen en het Hoogheemraadschap.

Het raam der schoolkinderen, anno 1940
'De goede Herder', Psalm 23, aangeboden door de kinderen van het Christelijk onderwijs en openbaar onderwijs.

Het kerkelijk zegelraam, anno 1940
Met als thema, "hij moet wassen maar ik minder worden", een geschenk van de kerkvoogdij, de notabelen en de kerkenraad.
Voorstellend de doop van Christus door Johannes de Doper in de Jordaan. Kosten f.125,--

Het raam van de architecten, anno 1940
Geschenk van Hr. G.J. van Oordt, burgemeester van Krimpen aan de Lek.
Geschonken door Ir. M.C.A. Meischke en W. Vermeer, voorstellend de ark van Noach.

Het raam van de aannemers, anno 1940
Van de aannemers van de kerk voorzien van afbeeldingen elk op hun eigen op vakgebied, het zit boven de hoofdingang aan de dijk.

Het vluchtelingenraam, anno 1942
Van de bevolking uit Rhenen, als dank voor het enige tijd herbergen van 2800 van haar inwoners tijdens het oorlogsgeweld op11 mei 1940.

Het bevrijdingsraam, anno 1946
Een idee van Ds. Enkelaar, aangeboden aan kerkvoogdij en notabelen.

Verder vinden we in de ramen verschillende dieren uitgebeeld, waaraan een prijsvraag was verbonden voor de schoolkinderen. Zij moesten raden welk dier het was en waar het in de bijbel werd genoemd.

 
Inloggen
© 2001-2019 Kerkaandelek.nl
Kerkaandelek.nl RSS feeds